Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến chủ nhật ngày 04 tháng 10 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 06 tháng 9 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 09 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 02 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020
Chi tiết...
Các Tuần đã đưa
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 08 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 03 tháng 5 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 09 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 02 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 08 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 01 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 23 tháng 02 năm 2020
 Trang sau
Đầu trang