Kế hoạch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 07/9/2019 đến ngày 15/9/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019
Chi tiết...
Các Tuần đã đưa
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/5/2019 đến ngày 19/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 24/3/2019 đến ngày 31/3/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 17/3/2019 đến ngày 24/3/2017
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019
 Trang sau
Đầu trang