Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến chủ nhật ngày 09 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 02 tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 08 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 03 tháng 5 năm 2020
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020
Chi tiết...
Các Tuần đã đưa
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 09 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 02 tháng 3 năm 2020 đến chủ nhật ngày 08 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 01 tháng 3 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 23 tháng 02 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 16 tháng 02 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 03 tháng 02 năm 2020 đến chủ nhật ngày 09 tháng 02 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ thứ 2 ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến chủ nhật ngày 02 tháng 02 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ chủ nhật ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến chủ nhật ngày 19 tháng 01 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ chủ nhật ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 01 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến chủ nhật ngày 05 tháng 01 năm 2020
  Kế hoạch công tác tuần từ chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019 đến chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019
 Trang sau
Đầu trang