Kế hoạch công tác tuần từ thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 07/9/2019 đến ngày 15/9/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019
Chi tiết...
Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019
Chi tiết...
Các Tuần đã đưa
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/5/2019 đến ngày 19/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
  Kế hoạch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019
 Trang sau
Đầu trang