Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 29/09/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 7 xã Thạnh Phước- Di dời trạm 3x50kVA trụ 29 về trụ 24 NR 3 pha Giồng Cây Trâm. - Sửa trụ nghiêng hạ thế 24b, tăng cường lưới hạ thế từ trụ 24 đến trụ 24b, luồng ống nhựa dây kéo về khách hàng tại trụ hạ thế 24b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 29 NR 3 pha giồng Cây Trâm
- Ấp Thới Lợi 1 xã Thới Thuận- Dựng trụ hạ thế 222/6, sửa trụ nghiêng hạ thế 222/4, 222/5 + tăng cường cáp 2ABC2x50mm2 từ trụ 222/4 đến trụ 222/6 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 222 tuyến Bình Đại - Thới Thuận
- Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị- Di dời trụ trung thế 06 NR 1P Lộ Bình Phú 2
Châu Thành07h00 - 18h00-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên Thủy-Thay dây trung thế từ trụ 472BTre/107/86/1A-472Btre/107/86/18 NR Quới Sơn
07h30 - 11h30-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên Thủy-Di dời trụ hạ thế, tháo căng lại lưới hạ thế trụ HT9, HT13, HT14 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTre/120/05 NR 1 pha Chùa Đức Huệ
08h00 - 11h00-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên ThủyDi dời trụ HTk6, HTk7 thuộc trạm 560kVA trụ 478BTre/256 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
13h00 - 16h30-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên ThủyThay trụ BTV bằng trụ BTLT trụ HT23/2, HT23/3 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa Đức Huệ
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 6 xã Long Mỹ-Thay giá LA+FCO bằng đà Composite, thay kẹp wire+ hotline, thay cáp bọc trung thế, lắp sứ đở cáp bọc từ kẹp wire xuống LA, lắp nắp chụp LA, thay cáp xuất, lắp ống nhựa dẻo để tách tiếp đất, thay CB trạm, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 473GTROM/309/11/22/22/06 nhánh rẽ ấp 6 A Long Mỹ -Thay CB, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 473GTROM/309/11/22/25 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ
-Ấp Thới Thuận, Thới Hòa xã Châu Hòa-Di dời trụ hạ thế 1a, 2a, 2a/1, 2a/2, 2a/3, 3a, 3a/1, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/390/157 nhánh rẽ Châu Hòa
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.-Qua lưới từ trụ 473BTri/224/21/29 đến trụ 473BTri/224/21/30; Lắp trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/38 NR Giồng Găng. -Kéo dây hạ thế từ trụ HT 1a đến trụ 15a, từ trụ 1c đến trụ 18c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473BTri/24/22/29 NR Giồng Găng.
Mỏ Cày Bắc- Ấp Thanh Bình 1 – 2, Thành Hóa 1 xã Tân Thành Bình1)Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thùng trạm và thay dây AC bằng dây ACX50 2)-Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thay dây AC bằng ACX50 3)- Di dời trụ trung thế 25 kết họp phát quang trung hạ thế NR Tân Thành Bình NR đấu vào
- Ấp Cái Tắc xã Hưng Khánh Trung ADi dời trụ lưới hạ thế
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp An Khương A, xã An ĐiềnPhát quang lưới điện trung hạ áp NR An Khương 1. Di dời trạm 25kVA từ trụ 09 về trụ 06 NR An Khương 1. Cấy trạm 37,5kVA trụ 13A NR An Khương 1. Đấu nối lưới hạ áp, cắt dùng lưới tại trụ 09- 1a thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA từ trụ 09 NR An Khương 1.
Khu phố 3 – ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Quí – Thạnh Lại xã Bình ThạnhKéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 06 NR ấp Thạnh Quí 1 (XDM).
Khu phố 3 – ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Quí – Thạnh Lại xã Bình ThạnhKéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 06 NR ấp Thạnh Quí 1 (XDM).
Ngày: Thứ Tư 30/09/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng- Thay dây, khóa néo, chằng, tiếp địa trung thế NR 1P Hưng Nhơn.
- Khu phố 1 – 2 Thị trấn Bình Đại- Di dời trụ hạ thế 9, 12, 13, 14 thuộc trạm 3x50kVA trụ 12 tuyến Bình Đại - Thới Thuận
Châu Thành07h00 - 18h00-Khu vực Giao Hòa xã Giao LongThay dây trung thế từ trụ 471GL/33/12 NR Giao Hòa đến trụ 471GL/33/12/17 NR 1 pha Cồn Đeo
Ba Tri07h00 - 17h00-Xã An Đức huyện Ba Tri.-Thay sứ trung thế từ trụ 475BTri/17/45 đến trụ 475BTri/17/96 NR Ba Tri - An Đức.
Mỏ Cày Bắc-Ấp Tân Hưng xã Hưng Khánh Trung A-Di dời trụ lưới hạ thế
Ngày: Thứ Năm 01/10/2020
Châu Thành07h00 - 18h00Ấp Phú Ninh – Phú Long – Phú Hội xã Phú ĐứcThay dây trung thế từ trụ 478BTre/233/60/19-478BTre/233/60/32 NR Cồn Dơi
Giồng Trôm07h00 - 17h00-Ấp 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông-Dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 39/10A; thay chằng tại trụ 39/1, 39/3, 39/4, 39/8, 39/9, 39/10; tháp sắt đầu trụ, thay đà, sứ, từ trụ 39/1 đến trụ 39/11; hạ 01 dây pha hiện hữu làm dây trung hòa, thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACX 150mm2 từ trụ 39 đến trụ 39/11 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông (NR Cồn Linh)
Ba Tri-Ấp 5 xã An Hiệp huyện Ba Tri.-Qua lưới từ trụ 475BTri/131/9 đến trụ 475BTri/131/10; Lắp trạm 37,5kVA trụ 475BTri/131/16 NR Bến Huyện. -Thay dây hạ thế toàn trạm 50kVA trụ 475BTri/131/9 NR Bến Huyện.
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Thông 3 – 4 – 5 xã Thanh Tân1)-Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thay dây AC bằng dây ACX50 2)-Di dời trụ trung thế 12 kết họp phát quang trung hạ thế
- Ấp Tân Thuận xã Tân Bình-Di dời trụ lưới hạ thế
Mỏ Cày NamẤp Minh Nghĩa – Bình Sơn xã Ngãi Đăng-Di dời trụ hạ thế
Ấp Minh Nghĩa – Bình Sơn xã Ngãi Đăng-Di dời trụ hạ thế
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp An Hòa, xã Mỹ An.Kéo dây qua lưới đấu nối từ trụ 08 đến trụ 09 NR Trại Già trái (XDM).
Ấp An Bình - An Hòa - An Khương xã Mỹ AnSang dây trung hạ áp qua trụ XDM, nhổ trụ thu hồi 12m. Chỉnh trụ nghiêng 2 vị trí. Vận hành lưới trung áp 3 pha
Ngày: Thứ Sáu 02/10/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc- Thu hồi trụ, tháo chằng từ trụ 85 đến trụ trụ 174 NR 3P Đại Hòa Lộc Trái
Châu Thành07h00 - 18h00-Ấp Mỹ Phú – Tân Nam – Tân Qui –Phú Luông xã Tân Phú-Thay dây trung thế, làm chằng từ trụ 478BTre/233/103B tuyến Tiên Thủy - Tân Phú đến trụ 08 NR Mỹ Phú - Phú Luông
Giồng Trôm07h00 - 17h00-Ấp 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông-Thay chằng tại trụ 39/1, 39/3, 39/4, 39/8, 39/9, 39/10; tháp sắt đầu trụ, thay đà, sứ, từ trụ 39/1 đến trụ 39/11; hạ 01 dây pha hiện hữu làm dây trung hòa, thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACX 150mm2 từ trụ 39 đến trụ 39/11 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông (NR Cồn Linh)
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Thạnh xã Tân Bình-Di dời trụ lưới hạ thế
Mỏ Cày Nam07h00 - 12h00Ấp Tân Ngãi xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Thới Xã Thạnh HảiPhát quang lưới điện trung hạ áp NR Thạnh Thới phải và NR đấu vào
Ngày: Thứ Bảy 03/10/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Khu phố 2 – ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại- Dựng trụ 02B NR 1P Huyện Ủy, Kéo dây trung thế từ trụ 17/4 NR 3P Lộ Bà Nhựt đến trụ 2B NR huyện ủy (đấu nối mạch vòng NR 1P Huyện ủy) - Tăng cường cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 6/1 đến trụ 07, thu hồi trụ hạ thế 7,5m số 06, 07 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 6/1 NR 3P Lộ Bà Nhựt - Di dời LBS trụ 07 + 3DS trụ 05B về trụ 18 NR 3P Lộ Bà Nhựt
- Khu phố 2 Thị trấn Bình Đại- Dựng trụ 02B NR 1P Huyện Ủy - Kéo dây trung thế từ trụ 17/4 NR 3P Lộ Bà Nhựt đến trụ 2B NR huyện ủy (đấu nối mạch vòng NR 1P Huyện ủy)
Giồng Trôm-Xã Hưng Nhượng, ấp An Thuận xã Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, ấp 1A - 1B - 2A - 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ, ấp 1 - 4 - 5 - 6 xã Long Mỹ-Thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACSR 185mm2 từ trụ 473GTrom/360 đến trụ 473 GTrom/378B tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm
Chợ Lách07h00 - 18h00-Ấp Hưng Nhơn – Định Bình – Long Hiệp – Đại An – Hòa Thạnh – Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa, Long Huê – Long Vinh – Long Quới xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/04 đến trụ 476CL/80 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/08 đến trụ 476CL/85 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Mỏ Cày Nam07h00 - 13h00Khu phố 1 – 2 – 3 – 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày-Kéo, đấu nối cáp ACX150mm2-24kV từ trụ 472MC/15/20/20A/01 NR XDM Khu Phố 3 đến trụ 472MC/15/20/20A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ (mục 12) -Phát quang, bảo trì thiết bị và trạm (mục 13)
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Phú Lợi xã Phú KhánhPhát quang lưới điện hạ áp, kéo tăng cường dây từ trụ 471BTh/260/49 đến trụ 8e thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/50 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh
Ngày: Chủ Nhật 04/10/2020
Châu Thành06h00 - 18h00-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Sang lưới, thu hồi trụ, kéo dây từ trụ 475-477BTre/95-475-477BTre/99 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An HiệpXử lý bộ chằng lệch tại trụ 480BTre/41/54/62 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An HiệpXử lý bộ chằng lệch tại trụ 480BTre/41/54/62 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ, kéo dây, lắp trạm 3x15kVA trụ 472BTre/107/12-472BTre/107/12/01 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ trung thế 478-476BTre/152B, 478-476BTre/153, di dời MBA 3x50kVA từ trụ hiện hữu sang trụ mới trụ 478BTre/152B/01, tháo dây di dời sang trụ mới, kéo mới dây trung thế từ trụ 478-476BTre/151-478BTre/157 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ trung thế 478-476BTre/152B, 478-476BTre/153, di dời MBA 3x50kVA từ trụ hiện hữu sang trụ mới trụ 478BTre/152B/01, tháo dây di dời sang trụ mới, kéo mới dây trung thế từ trụ 478-476BTre/151-478BTre/157 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
Chợ Lách07h00 - 18h00Ấp Lân Nam – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Đông Kinh xã Vĩnh Hòa, Lân Tây xã Phú Sơn, Tân An – An Hòa – Hòa An – Quân An xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/115 đến trụ 476CL/192 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Không thực hiện công tác tại vị trí trụ 476CL/163 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/86 đến trụ 476CL/161 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Ấp Lân Nam – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Đông Kinh xã Vĩnh Hòa, Lân Tây xã Phú Sơn, Tân An – An Hòa – Hòa An – Quân An xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/115 đến trụ 476CL/192 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Không thực hiện công tác tại vị trí trụ 476CL/163 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/86 đến trụ 476CL/161 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam,Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành ,ấp Đông Kinh, Vĩnh Chính, Hòa 1 ,Hòa 2, xã Vĩnh HòaTăng cường sứ kép, khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình SCL từ trụ 476CL/163/35 đến trụ 476CL/163/38 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành
TP. Bến Tre06h00 - 18h00Toàn bộ thành phố Bến Tre-Sang cáp viễn thông và lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới tại trụ 476-479BTre/05/03-5C, trụ 476-479BTre/05/8-07, từ trụ 2b sang trụ 476-479BTre/05/4-5D, từ trụ 1a sang trụ 476-479BTre/05/6-6A; sang cáp viễn thông và trạm biếp từ trụ 476-479BTre/05/6A-6C sang trụ 476-479BTre/05/07-6B; nhổ thu hồi các trụ cũ trụ 476-479BTre/05/03-5C, trụ 476-479BTre/05/8-07, trụ 2b, trụ 1a, trụ 476-479BTre/05/6A-6C tuyến 476 Bến Tre(MIễn trừ)
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 29/09/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 7 xã Thạnh Phước- Di dời trạm 3x50kVA trụ 29 về trụ 24 NR 3 pha Giồng Cây Trâm. - Sửa trụ nghiêng hạ thế 24b, tăng cường lưới hạ thế từ trụ 24 đến trụ 24b, luồng ống nhựa dây kéo về khách hàng tại trụ hạ thế 24b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 29 NR 3 pha giồng Cây Trâm
- Ấp Thới Lợi 1 xã Thới Thuận- Dựng trụ hạ thế 222/6, sửa trụ nghiêng hạ thế 222/4, 222/5 + tăng cường cáp 2ABC2x50mm2 từ trụ 222/4 đến trụ 222/6 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 222 tuyến Bình Đại - Thới Thuận
- Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị- Di dời trụ trung thế 06 NR 1P Lộ Bình Phú 2
- Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị- Đấu nối cáp ABC và sang khách hàng tại trụ 40 NR 3P Rạch Gừa thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 40/5 NR 3P Rạch Gừa
08h00 - 08h50- Khách hàng NTCN Trần Anh Duy xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 127/11 Tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai ( Khách hàng NTCN Trần Anh Duy)
09h00 - 09h50- Khách hàng Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 180kVA trụ 133/4 Tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai ( Khách hàng Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam)
10h00 - 11h00- Khách hàng Công ty TNHH Đảo Dừa xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 132B/4 Tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai ( Khách hàng Công ty TNHH Đảo Dừa)
13h00 - 13h50- Khách hàng Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 10/1 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành ( Khách hàng Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch)
14h00 - 14h50- Khách hàng Cơ sở Hồ Thị Trang xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 13/1 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành ( Khách hàng Cơ sở Hồ Thị Trang)
15h00 - 15h50- Khách hàng Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 28/1 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành ( Khách hàng Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê)
16h00 - 17h00- Khách hàng Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát xã Thạnh Trị- Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 43/2 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành ( Khách hàng Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát)
Châu Thành07h00 - 18h00-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên Thủy-Thay dây trung thế từ trụ 472BTre/107/86/1A-472Btre/107/86/18 NR Quới Sơn
07h30 - 11h30-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên Thủy-Di dời trụ hạ thế, tháo căng lại lưới hạ thế trụ HT9, HT13, HT14 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTre/120/05 NR 1 pha Chùa Đức Huệ
08h00 - 11h00-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên ThủyDi dời trụ HTk6, HTk7 thuộc trạm 560kVA trụ 478BTre/256 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
13h00 - 16h30-Xã Quới Sơn; ấp 4 xã Tân Thạch, ấp Chánh xã Tiên ThủyThay trụ BTV bằng trụ BTLT trụ HT23/2, HT23/3 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa Đức Huệ
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 6 xã Long Mỹ-Thay giá LA+FCO bằng đà Composite, thay kẹp wire+ hotline, thay cáp bọc trung thế, lắp sứ đở cáp bọc từ kẹp wire xuống LA, lắp nắp chụp LA, thay cáp xuất, lắp ống nhựa dẻo để tách tiếp đất, thay CB trạm, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 473GTROM/309/11/22/22/06 nhánh rẽ ấp 6 A Long Mỹ -Thay CB, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 473GTROM/309/11/22/25 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ
-Ấp Thới Thuận, Thới Hòa xã Châu Hòa-Di dời trụ hạ thế 1a, 2a, 2a/1, 2a/2, 2a/3, 3a, 3a/1, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/390/157 nhánh rẽ Châu Hòa
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.-Qua lưới từ trụ 473BTri/224/21/29 đến trụ 473BTri/224/21/30; Lắp trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/38 NR Giồng Găng. -Kéo dây hạ thế từ trụ HT 1a đến trụ 15a, từ trụ 1c đến trụ 18c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473BTri/24/22/29 NR Giồng Găng.
Mỏ Cày Bắc- Ấp Thanh Bình 1 – 2, Thành Hóa 1 xã Tân Thành Bình1)Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thùng trạm và thay dây AC bằng dây ACX50 2)-Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thay dây AC bằng ACX50 3)- Di dời trụ trung thế 25 kết họp phát quang trung hạ thế NR Tân Thành Bình NR đấu vào
- Ấp Cái Tắc xã Hưng Khánh Trung ADi dời trụ lưới hạ thế
TP. Bến Tre-Khu phố 3 phường 8-Dời trụ hạ thế 5a, dời Brand từ trụ 4a sang trụ 6a lưới hạ hế trạm 37.5kVA UB phường 8-6 trụ 473BTre/118/01 tuyến 473 Bến Tre
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp An Khương A, xã An ĐiềnPhát quang lưới điện trung hạ áp NR An Khương 1. Di dời trạm 25kVA từ trụ 09 về trụ 06 NR An Khương 1. Cấy trạm 37,5kVA trụ 13A NR An Khương 1. Đấu nối lưới hạ áp, cắt dùng lưới tại trụ 09- 1a thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA từ trụ 09 NR An Khương 1.
Khu phố 3 – ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Quí – Thạnh Lại xã Bình ThạnhKéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 06 NR ấp Thạnh Quí 1 (XDM).
Khu phố 3 – ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Quí – Thạnh Lại xã Bình ThạnhKéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 06 NR ấp Thạnh Quí 1 (XDM).
Ấp An Bình, Xã An NhơnXử lý điện áp thấp, xử lý tổn thất trạm 37,5kVA trụ 26 NR ấp 4 Vàm 7
Ngày: Thứ Tư 30/09/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng- Thay dây, khóa néo, chằng, tiếp địa trung thế NR 1P Hưng Nhơn.
- Khu phố 1 – 2 Thị trấn Bình Đại- Di dời trụ hạ thế 9, 12, 13, 14 thuộc trạm 3x50kVA trụ 12 tuyến Bình Đại - Thới Thuận
08h00 - 08h50- Khách hàng NTCN Lê Phước Lập xã Bình Thắng- Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 02/1 NR 3P Hồng Hạnh ( Khách hàng NTCN Lê Phước Lập)
09h00 - 09h50- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên xã Bình Thắng- Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 06/1 NR 3P Hồng Hạnh ( Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên)
10h00 - 11h00- Khách hàng Nguyễn Minh Hải xã Bình Thắng- Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 15/1 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng ( Khách hàng Nguyễn Minh Hải)
13h00 - 13h50- Khách hàng Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát xã Thừa Đức- Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 49/4 NR 3P Thừa Đức ( Khách hàng Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát)
14h00 - 14h50- Khách hàng NTCN Lê Thanh Bình xã Thừa Đức- Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 09/12 NR 3P Bến Đá ( Khách hàng NTCN Lê Thanh Bình)
15h00 - 15h50- Khách hàng NTCN Vũ Văn Thịnh xã Thừa Đức- Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 09/1 NR 3P Thừa Tiên ( Khách hàng NTCN Vũ Văn Thịnh)
16h00 - 17h00- Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc xã Thừa Đức- Thay điện kế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 11/16/2 NR 3P Giồng Cà ( Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc)
Châu Thành07h00 - 18h00-Khu vực Giao Hòa xã Giao LongThay dây trung thế từ trụ 471GL/33/12 NR Giao Hòa đến trụ 471GL/33/12/17 NR 1 pha Cồn Đeo
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 11 xã Hưng Lễ-Thay trụ hạ thế BTV bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ 30, 31, 32, 33; sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 14, 21 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/301/66/71/15/7 nhánh rẽ 15/7 Hưng Lễ
Ba Tri07h00 - 17h00-Xã An Đức huyện Ba Tri.-Thay sứ trung thế từ trụ 475BTri/17/45 đến trụ 475BTri/17/96 NR Ba Tri - An Đức.
Mỏ Cày Bắc-Ấp Tân Hưng xã Hưng Khánh Trung A-Di dời trụ lưới hạ thế
- Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh TânThay cáp suất, ống nhựa sửa trụ nghiêng trạm 630kVA trụ 11 NR Vĩnh Hòa
TP. Bến Tre-Khu phố 6 phường Phú Khương-Ép nối 3 lèo trung thế tầng trên, ép tăng cường 3 lèo trung thế tầng dưới tại trụ 471-473BTre/64 tuyến 471-473 Bến Tre
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Hòa A Thị trấn Thạnh PhúDựng trụ đệm 12m giữa trụ 11-12 NR Nhà máy nước nối dài và kéo dây qua lưới đấu nối vào NR Nhà máy nước nối dài 1 (XDM).
Ấp An Bình xã An QuiXử lý điện áp thấp, xử lý tổn thất trạm 37,5kVA trụ 08 NR An Ninh
Ngày: Thứ Năm 01/10/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 2 xã Định Trung- Di dời trụ hạ thế 62, 63, 64, 65, 66, 67 thuộc trạm 37,5kVA trụ 47 NR 3 pha Cả Nhỏ
Châu Thành07h00 - 18h00Ấp Phú Ninh – Phú Long – Phú Hội xã Phú ĐứcThay dây trung thế từ trụ 478BTre/233/60/19-478BTre/233/60/32 NR Cồn Dơi
Giồng Trôm07h00 - 17h00-Ấp 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông-Dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 39/10A; thay chằng tại trụ 39/1, 39/3, 39/4, 39/8, 39/9, 39/10; tháp sắt đầu trụ, thay đà, sứ, từ trụ 39/1 đến trụ 39/11; hạ 01 dây pha hiện hữu làm dây trung hòa, thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACX 150mm2 từ trụ 39 đến trụ 39/11 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông (NR Cồn Linh)
Ba Tri-Ấp 5 xã An Hiệp huyện Ba Tri.-Qua lưới từ trụ 475BTri/131/9 đến trụ 475BTri/131/10; Lắp trạm 37,5kVA trụ 475BTri/131/16 NR Bến Huyện. -Thay dây hạ thế toàn trạm 50kVA trụ 475BTri/131/9 NR Bến Huyện.
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Thông 3 – 4 – 5 xã Thanh Tân1)-Thay răck U, toppin, sứ đứng, chằng, tháp đà U140 - 3m, lắp tiếp địa, thay dây AC bằng dây ACX50 2)-Di dời trụ trung thế 12 kết họp phát quang trung hạ thế
- Ấp Tân Thuận xã Tân Bình-Di dời trụ lưới hạ thế
Mỏ Cày NamẤp Minh Nghĩa – Bình Sơn xã Ngãi Đăng-Di dời trụ hạ thế
Ấp Minh Nghĩa – Bình Sơn xã Ngãi Đăng-Di dời trụ hạ thế
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp An Hòa, xã Mỹ An.Kéo dây qua lưới đấu nối từ trụ 08 đến trụ 09 NR Trại Già trái (XDM).
Ấp Phú Long Phụng xã Phú KhánhXử lý điện áp thấp, xử lý tổn thất trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15 NR ấp Bình Khánh.
Ấp An Bình - An Hòa - An Khương xã Mỹ AnSang dây trung hạ áp qua trụ XDM, nhổ trụ thu hồi 12m. Chỉnh trụ nghiêng 2 vị trí. Vận hành lưới trung áp 3 pha
Ngày: Thứ Sáu 02/10/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc- Nâng cấp lưới 1p3w thành 3p4w trạm 3x37,5kVA trụ 22 NR 3P Giồng Cui.
- Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc- Thu hồi trụ, tháo chằng từ trụ 85 đến trụ trụ 174 NR 3P Đại Hòa Lộc Trái
Châu Thành07h00 - 18h00-Ấp Mỹ Phú – Tân Nam – Tân Qui –Phú Luông xã Tân Phú-Thay dây trung thế, làm chằng từ trụ 478BTre/233/103B tuyến Tiên Thủy - Tân Phú đến trụ 08 NR Mỹ Phú - Phú Luông
Giồng Trôm07h00 - 17h00-Ấp 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông-Thay chằng tại trụ 39/1, 39/3, 39/4, 39/8, 39/9, 39/10; tháp sắt đầu trụ, thay đà, sứ, từ trụ 39/1 đến trụ 39/11; hạ 01 dây pha hiện hữu làm dây trung hòa, thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACX 150mm2 từ trụ 39 đến trụ 39/11 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông (NR Cồn Linh)
Ba Tri-Ấp 3 xã An Hiệp huyện Ba Tri.-Thay trụ BTV bể, gãy gốc tại trụ 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/83/21 NR Giồng Lân.
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Thạnh xã Tân Bình-Di dời trụ lưới hạ thế
Mỏ Cày Nam07h00 - 12h00Ấp Tân Ngãi xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Thới Xã Thạnh HảiPhát quang lưới điện trung hạ áp NR Thạnh Thới phải và NR đấu vào
Ấp Thạnh Khương Xã Mỹ HưngKéo dây qua lưới đấu nối NR ấp 6 Mỹ Hưng và NR ấp 6 Mỹ Hưng trái tại trụ 28 NR ấp 6 Mỹ Hưng.
Ngày: Thứ Bảy 03/10/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Khu phố 2 – ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại- Dựng trụ 02B NR 1P Huyện Ủy, Kéo dây trung thế từ trụ 17/4 NR 3P Lộ Bà Nhựt đến trụ 2B NR huyện ủy (đấu nối mạch vòng NR 1P Huyện ủy) - Tăng cường cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 6/1 đến trụ 07, thu hồi trụ hạ thế 7,5m số 06, 07 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 6/1 NR 3P Lộ Bà Nhựt - Di dời LBS trụ 07 + 3DS trụ 05B về trụ 18 NR 3P Lộ Bà Nhựt
- Khu phố 2 Thị trấn Bình Đại- Dựng trụ 02B NR 1P Huyện Ủy - Kéo dây trung thế từ trụ 17/4 NR 3P Lộ Bà Nhựt đến trụ 2B NR huyện ủy (đấu nối mạch vòng NR 1P Huyện ủy)
Giồng Trôm-Xã Hưng Nhượng, ấp An Thuận xã Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, ấp 1A - 1B - 2A - 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ, ấp 1 - 4 - 5 - 6 xã Long Mỹ-Thay dây pha hiện hữu bằng dây 3xACSR 185mm2 từ trụ 473GTrom/360 đến trụ 473 GTrom/378B tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm
Ba Tri-Ấp 6 xã An Đức huyện Ba Tri.-Tăng cường dây hạ thế, tiếp đất, ép mối nối, xử lý vị trí thắt cổ chai, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/51/16 NR Bến Đình.
Chợ Lách07h00 - 18h00-Ấp Hưng Nhơn – Định Bình – Long Hiệp – Đại An – Hòa Thạnh – Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa, Long Huê – Long Vinh – Long Quới xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/04 đến trụ 476CL/80 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/08 đến trụ 476CL/85 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Mỏ Cày Nam07h00 - 13h00Khu phố 1 – 2 – 3 – 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày-Kéo, đấu nối cáp ACX150mm2-24kV từ trụ 472MC/15/20/20A/01 NR XDM Khu Phố 3 đến trụ 472MC/15/20/20A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ (mục 12) -Phát quang, bảo trì thiết bị và trạm (mục 13)
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Phú Lợi xã Phú KhánhPhát quang lưới điện hạ áp, kéo tăng cường dây từ trụ 471BTh/260/49 đến trụ 8e thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/50 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh
Ngày: Chủ Nhật 04/10/2020
Châu Thành06h00 - 18h00-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Sang lưới, thu hồi trụ, kéo dây từ trụ 475-477BTre/95-475-477BTre/99 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An HiệpXử lý bộ chằng lệch tại trụ 480BTre/41/54/62 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An HiệpXử lý bộ chằng lệch tại trụ 480BTre/41/54/62 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ, kéo dây, lắp trạm 3x15kVA trụ 472BTre/107/12-472BTre/107/12/01 NR 3 pha An Khánh
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ trung thế 478-476BTre/152B, 478-476BTre/153, di dời MBA 3x50kVA từ trụ hiện hữu sang trụ mới trụ 478BTre/152B/01, tháo dây di dời sang trụ mới, kéo mới dây trung thế từ trụ 478-476BTre/151-478BTre/157 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
-Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; khu phố 4 – Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu – Phước Tân – Phước Hựu xã Tam Phước, Tân Huề Tây xã Tân Thạch; khu công nghiệp An Hiệp-Dựng trụ trung thế 478-476BTre/152B, 478-476BTre/153, di dời MBA 3x50kVA từ trụ hiện hữu sang trụ mới trụ 478BTre/152B/01, tháo dây di dời sang trụ mới, kéo mới dây trung thế từ trụ 478-476BTre/151-478BTre/157 tuyến Tân Thành - Tiên Thủy
Chợ Lách07h00 - 18h00Ấp Lân Nam – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Đông Kinh xã Vĩnh Hòa, Lân Tây xã Phú Sơn, Tân An – An Hòa – Hòa An – Quân An xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/115 đến trụ 476CL/192 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Không thực hiện công tác tại vị trí trụ 476CL/163 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/86 đến trụ 476CL/161 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Ấp Lân Nam – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Đông Kinh xã Vĩnh Hòa, Lân Tây xã Phú Sơn, Tân An – An Hòa – Hòa An – Quân An xã Long Thới-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/115 đến trụ 476CL/192 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Không thực hiện công tác tại vị trí trụ 476CL/163 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -Tăng cường sứ kép, xử lý tồn tại qua nghiệm thu công trình SCL trung thế năm 2020 từ trụ 476CL/86 đến trụ 476CL/161 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam,Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành ,ấp Đông Kinh, Vĩnh Chính, Hòa 1 ,Hòa 2, xã Vĩnh HòaTăng cường sứ kép, khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình SCL từ trụ 476CL/163/35 đến trụ 476CL/163/38 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành
TP. Bến Tre06h00 - 18h00Toàn bộ thành phố Bến Tre-Đào rãnh cáp, sắp xếp bố trí lại cáp ngầm tuyến 471, 472, 475, 476 tại khu vực nền của giàn trụ cổng tuyến 471, 472, 475, 476 trạm 110kV Bến Tre
Toàn bộ thành phố Bến Tre-Sang cáp viễn thông và lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới tại trụ 476-479BTre/05/03-5C, trụ 476-479BTre/05/8-07, từ trụ 2b sang trụ 476-479BTre/05/4-5D, từ trụ 1a sang trụ 476-479BTre/05/6-6A; sang cáp viễn thông và trạm biếp từ trụ 476-479BTre/05/6A-6C sang trụ 476-479BTre/05/07-6B; nhổ thu hồi các trụ cũ trụ 476-479BTre/05/03-5C, trụ 476-479BTre/05/8-07, trụ 2b, trụ 1a, trụ 476-479BTre/05/6A-6C tuyến 476 Bến Tre(MIễn trừ)