Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 13/11/2018
Bình Đại08h00 - 17h00Ấp 6, Ấp 5 xã Bình Thắng + Ấp Thừa Long xã Thừa Đức - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp 5, 6 xã Bình Thắng + Ấp Thừa Long xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
Ấp 5 + Ấp 6 xã Bình Thắng _ Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp Thới Bình xã Thới Thuận - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h15 - 17h00Ấp Thanh Bình xã Tường Đa, ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy, Ấp 3–Quới Hòa Tây xã Quới SơnSửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 17h00- Ấp Hòa Bình xã Hòa LộcSửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Ấp Bình Thành, Phú Lợi xã Bình PhúSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 14/11/2018
Bình Đại08h00 - 17h00xã Phú Thuận, xã Vang Qưới Tây - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
08h30 - 17h00xã Phú Thuận, ấp Long Phụng xã Long Định, xã Vang Qưới Tây - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h15 - 17h00Ấp Tiên Đông Thượng–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, ấp Hòa Hưng xã Giao HòaSửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 17h00- Ấp Thành Hóa 1 xã Tân Thành BìnhSửa chữa điện
Mỏ Cày NamẤp Phú Quới xã Tân HộiSửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Ấp 2,3 xã Sơn Đông Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 15/11/2018
Bình Đại08h30 - 17h00Ấp Thới Bình xã Thới Thuận - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
13h00 - 17h00Ấp Giồng Sầm xã Thới Lai - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h00 - 11h00Ấp Tân Bắc xã Tân Phú, ấp Phú Ninh xã Phú Đức, ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy, ấp Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Hòa–Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Tân Đông xã Tân PhúSửa chữa điện
Chợ Lách08h00 - 17h00- Ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, Vĩnh Chính – Phú Quới xã Vĩnh HòaSửa chữa điện
Giồng TrômẤp Phú Thuận xã Châu Hòa Sửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc- Xã Hưng Khánh Trung ASửa chữa điện
- Xã Hưng Khánh Trung ASửa chữa điện
Mỏ Cày NamXã Bình Khánh Đông (ngoại trừ ấp Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ); ấp An Khánh xã Phước HiệpSửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh AnSửa chữa điện
Thạnh Phú- Ấp Thạnh Lợi – Thạnh Lộc xã Thạnh PhongSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 16/11/2018
Ba Tri08h00 - 17h00Ấp Bến Vựa xã Vĩnh Hòa; ấp Phú Thạnh xã Phú Ngãi; ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh; ấp 5– 9 xã An Phú Trung; Ấp 3 xã Tân Hưng; khu phố 6 thị trấn Ba TriSửa chữa điện
Bình Đại07h00 - 17h00Ấp 3 xã Bình Thới - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp 1 xã Thạnh Trị - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp 2 xã Thạnh Trị - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp 3 xã Thạnh Trị - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp 4 xã Thạnh Trị - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp Bình Hòa, Thị Trấn Bình Đại + ấp Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, Miễu Bà Nhiên xã Đại Hòa Lộc - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Giồng Cui, Ấp Mắc Miễu, Bình Huề 1, Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
09h00 - 17h00xã Phú Long - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h15 - 11h00Ấp Phú Luông-Hàm Luông xã Tân Phú, ấp Tiên Chánh–Tiên Hưng–Tiên Phú 1 xã Tiên LongSửa chữa điện
Chợ Lách08h00 - 17h00- Ấp Tây Lộc – Vĩnh Hưng xã Vĩnh ThànhSửa chữa điện
- Ấp Tây Lộc – Vĩnh Hưng xã Vĩnh ThànhSửa chữa điện
- Ấp Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh ThànhSửa chữa điện
Giồng TrômẤp 3 xã Phong Nẫm Sửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 12h00- Ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú TânSửa chữa điện
08h00 - 17h00- Ấp Thanh Bình 1 – 2 – Thành Hóa 1 xã Tân Thanh Bình, Sửa chữa điện
- Ấp Thanh Bình 1 – 2 – Thành Hóa 1 xã Tân Thanh Bình, Sửa chữa điện
Mỏ Cày NamẤp Hòa Phú 1 xã Định ThủySửa chữa điện
thành phố Bến TreẤp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh AnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 17/11/2018
Ba Tri07h30 - 17h00Ấp 1-6 xã An Bình Tây; ấp 2-6-7 xã An Ngãi TrungSửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h00 - 11h00Ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Phước Thới–Phước Hưng–Phước Hậu xã An Phước, Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phú Long–Phú Ninh–Phú Hội xã Phú ĐứcSửa chữa điện
08h00 - 17h00Ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Phước Thới–Phước Hưng–Phước Hậu xã An Phước, Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phú Long–Phú Ninh–Phú Hội xã Phú ĐứcSửa chữa điện
11h30 - 13h00Ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Phước Thới–Phước Hưng–Phước Hậu xã An Phước, Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phú Long–Phú Ninh–Phú Hội xã Phú ĐứcSửa chữa điện
Chợ Lách08h00 - 17h00- ấp Phú Long – Thanh Trung xã Hưng Khánh Trung BSửa chữa điện
Giồng Trôm08h00 - 17h58-Ấp 4 Thuận Điền Ấp 4 Thuận Điền Sửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 17h00- Xã Tân Phú Tây, Thành An; ấp Chợ Xếp – Thành Hóa 1 – 2 – Tân Long 2 xã Tân Thành Bình, Hòa Nghĩa – Hòa Thuận 1 – 2 – Hòa Phước xã Hòa Lộc, Thanh Sơn 1 – 2 – 3 xã Thanh TânSửa chữa điện
- Xã Tân Phú Tây, Thành An; ấp Chợ Xếp – Thành Hóa 1 – 2 – Tân Long 2 xã Tân Thành Bình, Hòa Nghĩa – Hòa Thuận 1 – 2 – Hòa Phước xã Hòa Lộc, Thanh Sơn 1 – 2 – 3 xã Thanh TânSửa chữa điện
Mỏ Cày NamXã Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Hương Mỹ; khu phố 1 – 2 – 3 – 5 – 6 Thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp An Nhơn 1 – 2 xã Đa Phước Hội, Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Đông, Thới Đức – Thới Hòa xã Thành Thới ASửa chữa điện
Xã Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Hương Mỹ; khu phố 1 – 2 – 3 – 5 – 6 Thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp An Nhơn 1 – 2 xã Đa Phước Hội, Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Đông, Thới Đức – Thới Hòa xã Thành Thới ASửa chữa điện
Xã Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Hương Mỹ; khu phố 1 – 2 – 3 – 5 – 6 Thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp An Nhơn 1 – 2 xã Đa Phước Hội, Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Đông, Thới Đức – Thới Hòa xã Thành Thới ASửa chữa điện
Xã Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Hương Mỹ; khu phố 1 – 2 – 3 – 5 – 6 Thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp An Nhơn 1 – 2 xã Đa Phước Hội, Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Đông, Thới Đức – Thới Hòa xã Thành Thới ASửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Khu phố 2,3 phường 7, ấp Bình Thành xã Bình PhúSửa chữa điện
-Khu phố 1,2 phường 7Sửa chữa điện
-Ấp 2 xã Phú NhuậnSửa chữa điện
Thạnh Phú07h00 - 17h00Xã Bình Thạnh, thị trấn Thạnh Phú, xã An Thạnh, xã Mỹ An; huyện Thạnh PhúSửa chữa điện
Xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Thới Thạnh, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh huyện Thạnh PhúSửa chữa điện
Xã Bình Thạnh, thị trấn Thạnh Phú, xã An Thạnh, xã Mỹ An; huyện Thạnh PhúSửa chữa điện
Xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Thới Thạnh, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú.Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 18/11/2018
Ba Tri08h00 - 17h00Ấp 2- 3- 5 xã An Bình TâySửa chữa điện
Giồng TrômẤp Nghĩa Huấ xã Mỹ ThạnhSửa chữa điện
thành phố Bến Tre07h00 - 17h00-Đại lộ Đồng Khởi từ ngã tư Tân Thành đến đầu công viên Đồng Khởi; đường Trần Quốc Tuấn phường 4; Hai Bà Trưng phường 2; phường Phú Tân; Phú Khương; xã Phú Hưng, phường 1,4,8 Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất