Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Tư 08/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 5 xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang- Thay dây hiện hữu bằng cáp ABC, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 33 NR 3P Lộc Thuận
- Ấp 6 xã Lộc Thuận- Thay chằng, tiếp địa hạ thế, thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 50kVA trụ 21 NR 3P Lộc Thuận.
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 4 xã Thuận Điền-Di dời trụ trung thế 04 và trụ hạ thế 18b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 01 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba TriThay trụ, thay dây hạ thế, phát quang, ép lèo hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/26/13 NR Vĩnh An.
Chợ Lách-Ấp An Thạnh xã Long Thới-Làm chằng, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, tăng cường tiếp địa hạ thế, gom gọn thùng điện kế thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476CL/109/01 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
TP. Bến Tre-Ấp Phú Thành xã Phú Hưng-Căng dây hạ thế từ trụ 473BTre/49/54/11 đến trụ 2a.1, đấu nối NR hạ thế tại trụ 473BTre/49/54/11 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Bãi Rác 2 trụ 473BTre/49/54/13 tuyến 473 Bến Tre(Miễn trừ)
Ngày: Thứ Năm 09/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 1 xã Tam Hiệp- Kéo dây, dựng trụ trung thế BTLT 14m trụ 10A, 10B, 10C, 10D + di dời trạm 100kVA trụ 10/1 về 10D/1, thu hồi lưới trung, hạ thế từ trụ 10 đến trụ 11 NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp.
Châu ThànhXã Quới Sơn-Dựng trụ đệm lưới trụ 472BTre/107/86/48B, lắp phân đoạn, căng dây từ trụ 472BTre/107/86/48B-472BTre/107/86/48B/06, hoàn chỉnh trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/86/48B/06, cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT9d-HT10d, thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/86/48, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT3d/1 và trụ 472BTre/107/86/48B/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Cắt LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Bình Lợi-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 2a, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 48 đến trụ trung thế 51, thay CB trạm, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 48 nhánh rẽ Bình Lợi
-Ấp 6 xã thuận Điền-Di dời trụ hạ thế d/6, d/9 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri-Làm chằng, lắp xà sứ, phát quang, kéo dây trung hạ thế từ trụ 473BTri/24/22/30 đến trụ 473BTri/24/22/38 NR Giồng Găng.
Chợ Lách- Ấp Thới Định Thị trấn Chợ Lách, Định Bình xã Hòa Nghĩa-Làm chằng, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, tăng cường tiếp địa hạ thế, gôm gọn thùng điện kế thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/37/29/07 NR Nhơn Bình
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Lợi – Tân Thuận Ngoài – Tân Hòa Ngoài xã Tân Phú Tây-Phát quang trung hạ thế và bảo trì trạm
Mỏ Cày NamTân Hòa B xã Minh Đức, Tân Hậu 2 xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Ngày: Thứ Sáu 10/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Long Hòa 2 – Long Hội xã Long Định- Sang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 14 NR 1P Ấp Long Hòa 2 - Sang lưới hạ thế, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 50kVA trụ 07 NR 1P Ấp Long Hòa 2. - Sang lưới hạ thế, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 37,5kVA trụ 14 NR 1P Ấp Long Hòa 2
Ba Tri-Ấp 5 xã An Hiệp huyện Ba Tri-Phát quang, làm chằng, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/131/10 đến 475BTri/17/131/16 thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/131/9 NR Bến Huyện.
Chợ Lách- Ấp Phú Đa – Phú Bình xã Vĩnh Bình-Làm chằng, thay đà, thay dây trung thế từ trụ 474CL/122/55 đến trụ 474CL/122/57 nhánh rẽ Cồn Phú Đa
Mỏ Cày NamẤp Tân Hậu xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Ngày: Thứ Bảy 11/07/2020
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Xã Phong Nẫm, Phong Mỹ ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh-Bảo trì, thí nghiệm 3FCO tại trụ 475BTre/287, bảo trì thí nghiệm 3LA, 3MBA, đo điện trở tiếp đất và vệ sinh trạm 3x37,5kVA trụ 475BTre/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Ngô Thành Thi) -Bảo trì trạm, thay LA+FCO trạm 50kVA trụ 475BTre/247, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/254, trạm 2x25kVA trụ 475BTre/271, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/278, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/288, trạm 160kBA trụ 475BTre/298; bảo trì 3LBFCO trụ 475BTre/250/1, 475BTre/278, bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 475BTre/275 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre
Chợ Lách07h00 - 18h00- Xã Tân Thiềng; ấp Quân An – An Hòa – Hòa An – An Quy – An Thạnh – Tân An xã Long Thới, Vĩnh Bắc – Đông Nam – Tây Lộc – Bình Tây xã Vĩnh Thành, Lân Tây – Sông Lân xã Phú Sơn-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/87 đến trụ 476CL/160 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Xã Tân Thiềng-Lắp nắp chụp MBA tại trụ 476CL/126B/41, 476CL/126B/45, 476CL/126B/58, 476CL/126B/68; thay kẹp wire bị rỉ sét trụ 476CL/126B/58; thay giá đở LA+FCO bị ssét trụ 476CL/126B/41, 476CL/126B/68; tăng cường đà và sứ kép trụ 476CL/126B/61, 476CL/126B/62, 476CL/126B/63 NR Tân Thiềng
Mỏ Cày Bắc07h00 - 17h00- Ấp Mỹ Sơn – Kinh Gãy – Phú Thạnh xã Phú Mỹ1)-Di dời trụ 11, kết hợp tháp đà U - 3m, thay kẹp wire, thay đà FCO, cáp suất, ống nhựa, lắp bổ sung tiếp địa và thu hồi 1MBA trạm 2x15kVA trụ 11 NR 3 pha Phú Thạnh -Cắt lưới hạ thế 2)-Tháp đà U - 3m, lắp trạm 15kVA trụ 04 NR 3 pha Phú Thạnh 3)--Phát quang NR 3 Phú Thạnh và NR đấu vào
Mỏ Cày Nam07h00 - 13h00Xã Đa Phước Hội, Bình Khánh, An Định, An Thới-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị, di dời trụ trung thế
Xã Đa Phước Hội, Bình Khánh, An Định, An Thới-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị, di dời trụ trung thế -Qua lưới, đấu nối trạm 25kVA Hộ KD Võ Văn Minh Tiến
TP. Bến Tre07h00 - 17h00-Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, ấp 2A xã Nhơn Thạnh-Bảo trì trạm, ép tăng cường lưới hạ thế tại trụ 474BTre/128/56, 2b, 474BTre/128/53 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA T6 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/51 tuyến 474 Bến Tre (Miễn trừ)
-Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương-Phát quang, thay dây hạ thế từ trụ 5c đến trụ 5c/8, từ trụ 5c/8 đến trụ 5c/12 lưới hạ thế trạm 250kVA Vườn Ươm 1 trụ 473BTre/49/27/19A/01 tuyến 471 Bến Tre (Miễn trừ)
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Hòa A, khu phố 4 Thị trấn Thạnh Phú.Phát quang lưới hạ áp, bảo trì tụ bù hạ áp, xử lý mất an toàn thay thùng điện kế trạm, luồn ống nhựa mềm trạm 160kVA trụ 473BTh/45/04 NR An Thạnh.
08h00 - 17h00Ấp Thạnh Hòa A, khu phố 4 Thị trấn Thạnh Phú.Phát quang lưới hạ áp, xử lý mất an toàn trụ nứt gốc, sang lưới hạ áp, thùng điện kế, dây kéo về khách hàng từ tụ 3b qua trụ 471-473BTh/45 tuyến 473 Thị trấn Thạnh Phú, thu hồi trụ hạ áp 3b nứt gốc mất an toàn trạm 3x50kVA trụ 473BTh/40/01 NR Nhà Máy nước
Ấp Thạnh Khương B xã Mỹ HưngDi dời trụ hạ áp từ trụ 1a đến trụ 14a thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/127 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ.
Ngày: Chủ Nhật 12/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Xã Thạnh Trị- Phát quang hành lang tuyến từ trụ 56 đến trụ 145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai - Sang lưới trung thế trụ 71B/1 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai
Châu ThànhẤp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Lắp trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/146/05/01, đấu nối lưới, lắp 3FCO trụ 472BTre/146/05, căng dây trung thế từ trụ 472BTre/146/5-472BTre/146/05/01, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT146a, HT147a, HT148a, HT149b và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146-HT146/1 thuộc trạm 3x75kVA trụ 472BTre/150A, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT1a, HT3a và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146/05-472BTre/146/05/01 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 472BTre/146/02/01 NR Cồn Phụng
Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Lắp trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/146/05/01, đấu nối lưới, lắp 3FCO trụ 472BTre/146/05, căng dây trung thế từ trụ 472BTre/146/5-472BTre/146/05/01, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT146a, HT147a, HT148a, HT149b và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146-HT146/1 thuộc trạm 3x75kVA trụ 472BTre/150A, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT1a, HT3a và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146/05-472BTre/146/05/01 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 472BTre/146/02/01 NR Cồn Phụng
07h00 - 18h00Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Kéo rãi, căng dây từ trụ 473GL/01-473GL/21, sang MBA, thiết bị, nhổ thu hồi từ trụ 473GL/01-473GL/21 tuyến Giao Long - Quới Sơn
Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Kéo rãi, căng dây từ trụ 473GL/01-473GL/21, sang MBA, thiết bị, nhổ thu hồi từ trụ 473GL/01-473GL/21 tuyến Giao Long - Quới Sơn
Chợ Lách- Ấp Vĩnh Nam – Đông Nam – Vĩnh Chính – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Lân Đông – Lân Bắc – Phú Hiệp – Mỹ Sơn Tây xã Phú Sơn-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/164 đến trụ 476CL/196 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -ĐL Chợ Lách kiểm tra lại đồng vị pha tuyến 476 Chợ Lách sau khi công tác xong
Ấp Lân Đông – Lân Bắc – Phú Hiệp – Mỹ Sơn Tây xã Phú Sơn-Dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 476CL/163/75/5B, qua lưới đấu nối trạm 3x15kVA trụ 476CL/163/75/5B/01 (DNTN cây giống và hoa kiểng Ba Nhanh) vào trụ 476CL/163/75/5B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân
Mỏ Cày Nam07h00 - 17h00Ấp An Lộc Giồng – An Hòa – Bình Thới xã An Thạnh-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị (mục 10) -Nhổ thu hồi trụ trung thế (mục 11)
TP. Bến Tre-Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7, đường Võ Văn Khánh, bên trái đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay phường 6 đến cầu Hàm Luông-Bảo trì MC+3LTD, bọc kín mối nối hở, thay chằng trung thế tại trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre(Miễn trừ)
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Tư 08/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 5 xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang- Thay dây hiện hữu bằng cáp ABC, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 33 NR 3P Lộc Thuận
- Ấp 6 xã Lộc Thuận- Thay chằng, tiếp địa hạ thế, thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 50kVA trụ 21 NR 3P Lộc Thuận.
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 5 xã Hưng Nhượng-Lắp 2 đà compsite 0,8m tại trụ 05/1, di dời FCO (đầu nhánh rẽ) từ trụ 05 sang trụ 05/1; thay giá LA+FCO bằng đà composite, lắp kẹp wire + hotline, thay cáp bọc trung thế, lắp sứ đở cáp bọc từ lưới xuống LA, lắp nắp chụng LA, thay ống nhựa, thay CB, thay thùng điện kế trạm, lắp ống nhựa dẻo để tách tiếp đất, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25KVA lên 37,5kVA trụ 05 nhánh rẽ ấp 5 - 2 Hưng Nhượng
-Ấp 1 - 2 - 8 xã Châu Bình, ấp Thới Trị xã Châu Hòa-Thay chằng xuống tại trụ trung thế 11 nhánh rẽ Thới Trị
-Ấp 4 xã Châu Bình-Thay sứ đứng, ty sứ, khung sứ đỉnh tại trụ 12/05; thay sứ đứng tại trụ 12/12, ép mối nối dây pha tại trụ 28/011 nhánh rẽ ấp 4 Châu Bình
-Ấp 1 xã Bình Hòa-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 2a, lắp chằng cách khoảng hạ thế từ trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 49/3 đến trụ trung thế 49/7 nhánh rẽ Bình Tiên 1
-Khu Phố 3 Thị Trấn-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 1a, lắp chằng cách khoảng hạ thế từ trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 11/5 đến trụ trung thế 11/7A nhánh rẽ Bình Tiên 1
-Ấp 6 Thị Trấn-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 1a, lắp chằng cách khoảng hạ thế từ trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/337A/29 đến trụ trung thế 477GTROM/337/33 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa
-Ấp 4 xã Thuận Điền-Di dời trụ trung thế 04 và trụ hạ thế 18b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 01 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba TriThay trụ, thay dây hạ thế, phát quang, ép lèo hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/26/13 NR Vĩnh An.
Chợ Lách-Ấp An Thạnh xã Long Thới-Làm chằng, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, tăng cường tiếp địa hạ thế, gom gọn thùng điện kế thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476CL/109/01 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Mỏ Cày Bắc- Ấp Thanh Xuân 1 xã Thanh TânPhát quang, tăng cường tiếp địa, thay thùng điện, dời tụ bù, dời điện kế, tháo chì cá, kéo tăng cường dây hạ thế
TP. Bến Tre-Ấp Phú Thành xã Phú Hưng-Căng dây hạ thế từ trụ 473BTre/49/54/11 đến trụ 2a.1, đấu nối NR hạ thế tại trụ 473BTre/49/54/11 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Bãi Rác 2 trụ 473BTre/49/54/13 tuyến 473 Bến Tre(Miễn trừ)
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Quí B xã Bình ThạnhPhát quang lưới trung hạ áp, hạ công suất trạm 50kVA xuống 37,5kVA trụ 04 ấp 4 Thị Trấn
08h00 - 17h00Ấp An Khương xã Mỹ An.Phát quang hành lang cây xanh NR An Khương phải, dựng trụ BTLT 12m đệm giữa khoảng trụ 473BTh/45/10/57T/58/11 - 473BTh/45/10/57T/58/12 và lắp đà composite 75x75x8 - 2,4m, lắp 03FCO , kéo dây qua lưới đấu nối trạm 3x25kVACSNT Tô Văn Dư trụ 473BTh/45/10/57T/58/11A/01 NR An Khương phải
13h00 - 17h00Ấp An Hội A xã An Thuận.Phát quang lưới hạ áp, nâng công suất trạm 37,5kVA thành 50kVA trụ 20 NR ấp 5, 6 An Thuận
Ngày: Thứ Năm 09/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp 1 xã Tam Hiệp- Kéo dây, dựng trụ trung thế BTLT 14m trụ 10A, 10B, 10C, 10D + di dời trạm 100kVA trụ 10/1 về 10D/1, thu hồi lưới trung, hạ thế từ trụ 10 đến trụ 11 NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp.
08h00 - 08h50- Khách hàng Cơ sở KD-SX nước đá Trung Thành xã Thạnh Tri- Thay điện kế định kỳ trạm 560kVA trụ 31/1 NR 3P Lộ 16 Bình Thới ( Khách hàng Cơ sở KD-SX nước đá Trung Thành)
09h00 - 09h50- Khách hàng NTCN Lê Văn Đại Hiệp xã Phú Long- Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 50/1B NR 3P Ao Vuông ( Khách hàng NTCN Lê Văn Đại Hiệp)
10h00 - 11h00- Khách hàng NTTS Bùi Thanh Tá xã Lộc Thuận- Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 18/1 NR 3P Lộc Thuận ( Khách hàng NTTS Bùi Thanh Tá)
13h00 - 13h50- Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX-TM-DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận- Thay điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ 191B/1 Tuyến 473 Bình Đại - An Hóa ( Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX-TM-DV Tín Trung Thành)
14h00 - 14h50- Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX-TM-DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận- Thay điện kế định kỳ trạm 560kVA trụ 191C/2 Tuyến 473 Bình Đại - An Hóa ( Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX-TM-DV Tín Trung Thành)
15h00 - 16h10- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Đoan xã Lộc Thuận- Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 204B/1 Tuyến 473 Bình Đại -An Hóa ( Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Đoan)
Châu Thành07h00 - 17h00Xã Quới Sơn-Dựng trụ đệm lưới trụ 472BTre/107/86/48B, lắp phân đoạn, căng dây từ trụ 472BTre/107/86/48B-472BTre/107/86/48B/06, hoàn chỉnh trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/86/48B/06, cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT9d-HT10d, thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/86/48, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT3d/1 và trụ 472BTre/107/86/48B/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 2 - 3 xã Châu Bình-Tháp sắt đầu trụ tại trụ trung thế 03, thay giá LA+FCO bằng đà composite, lắp kẹp wire+hotline, thay cáp bọc trung thế, lắp nắp chụp LA, lắp sứ đở cáp bọc từ kẹp wire xuống LA, thay CB, thay thùng điện kế trạm, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 03 nhánh rẽ ấp 3 Châu Bình
-Cắt LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Bình Lợi-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 2a, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 48 đến trụ trung thế 51, thay CB trạm, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 48 nhánh rẽ Bình Lợi
-Ấp 6 xã Châu Bình-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 2b, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x15kVA trụ 21 đến trụ trung thế 19 nhánh rẽ Trụ 89 K20 rẽ Trái
-Ấp 1 xã Bình Hòa, Khu Phố 3 Thị Trấn-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 28a, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 28a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 24 đến trụ trung thế 29 nhánh rẽ Bình Tiên 2
-Ấp 7 xã Bình Hòa-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 2b, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/326A/24/02 đến trụ trung thế 477GTROM/326A/24/03 nhánh rẽ ấp 2 - 7 Bình Hòa
-Ấp 1 xã Long Mỹ-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 16c, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 16c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/280/06 đến trụ 473GTROM/280/07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ
-Ấp 1B - 2B xã Thạnh Phú Đông-Thay cách điện treo thủy tinh bằng cách điện treo polyme tại trụ 12, tháo thu hồi chằng xuống (không tác dụng) tại trụ 12/02 nhánh rẽ ấp 1B - 2B thạnh Phú Đông
-Ấp 6 xã Hưng Nhượng-Thay clamp dừng tại trụ 26 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng
-Ấp 6 xã thuận Điền-Di dời trụ hạ thế d/6, d/9 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền
Ba Tri07h00 - 17h00-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri-Làm chằng, lắp xà sứ, phát quang, kéo dây trung hạ thế từ trụ 473BTri/24/22/30 đến trụ 473BTri/24/22/38 NR Giồng Găng.
-Khách hàng trại cưa Lý Minh Hải huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 478BTri/28/45/1 NR Ba Tri-Tiệm Tôm.(01 điện kế)
-Khách hàng trại cưa Nguyễn Văn Thước huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 478BTri/28/81/1 NR Ba Tri-Tiệm Tôm.(01 điện kế)
-Khách hàng kho đông lạnh Mạc Thị Phước huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/65A/1 NR Ba Tri-Tiệm Tôm.(01 điện kế)
-Khách hàng Dương Thị Tuyết Phượng huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 478BTri/28/66A/1 NR Ba Tri-Tiệm Tôm.(01 điện kế)
Chợ Lách- Ấp Thới Định Thị trấn Chợ Lách, Định Bình xã Hòa Nghĩa-Làm chằng, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, tăng cường tiếp địa hạ thế, gôm gọn thùng điện kế thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/37/29/07 NR Nhơn Bình
Mỏ Cày Bắc- Ấp Tân Lợi – Tân Thuận Ngoài – Tân Hòa Ngoài xã Tân Phú Tây-Phát quang trung hạ thế và bảo trì trạm
Mỏ Cày NamTân Hòa B xã Minh Đức, Tân Hậu 2 xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Ấp Tân Viên xã Thành Thới B-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1pha 3dây lên 3pha 4 dây
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Lợi – Thạnh Lộc xã Thạnh Phong-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Cồn Mít - Cồn Cao và các NR đấu vào. -Di dời trụ BTLT 12m theo hướng tuyến trụ 42 NR Cồn Mít - Cồn Cao. -Bảo trì cụm tụ bù trụ 59 NR Cồn Mít - Cồn Cao. -Thay MBA chảy dầu trạm trụ 72 NR Cồn Mít - Cồn Cao. -Tháo bỏ bộ chằng xuống trụ 07 NR Bến đò Cồn Tra. -Tháo bỏ bộ chằng xuống trụ 2b, dựng ghép đôi trụ 2b thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 07 NR Bến đò Cồn Tra.
Ngày: Thứ Sáu 10/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Long Hòa 2 – Long Hội xã Long Định- Sang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 14 NR 1P Ấp Long Hòa 2 - Sang lưới hạ thế, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 50kVA trụ 07 NR 1P Ấp Long Hòa 2. - Sang lưới hạ thế, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 37,5kVA trụ 14 NR 1P Ấp Long Hòa 2
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Ấp 1 - 2 xã Lương Quới ấp 5 xã Lương Hòa-Thay sứ tại trụ 26, thay toppin tại trụ 32, 33 nhánh rẽ Chợ Lương Quới
-Ấp 1 xã Phong Mỹ-Lắp mới tiếp đất tại trụ hạ thế 14/6, lắp mới chằng cách khoảng hạ thê từ trụ hạ thế 14/6 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 đến trụ trung thế 13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ
-Ấp 2 xã Lương Hòa-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 3a, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 3a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/28/36 đến trụ trung thế 471GTROM/28/37 nhánh rẽ Lương Hòa
-Ấp 4 xã Lương Hòa-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 10b, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 10b thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 05 đến trụ trung thế 09 nhánh rẽ ấp 6A Lương Hòa
-Ấp 6 xã Lương Hòa-Lắp tiếp đất tại trụ hạ thế 14a, lắp mới chằng cách khoảng hạ thế từ trụ hạ thế 14a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 18 đến trụ trung thế 21 nhánh rẽ Phà Thủ Ngữ
-Ấp 2 xã Long Mỹ-Lắp 2TI, thay điện kế trạm từ trực tiếp sang gián tiếp tại trạm 37,5kVA trụ 473GTrom/248 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm
-Ấp 4 xã Thuận Điền-Di dời trụ hạ thế 12c/16, 12c/17 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 06 nhánh rẽ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thuận Điền
Ba Tri07h00 - 17h00-Khách hàng xay xát Nguyễn Hữu Tài huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế)
-Khách hàng xay xát Võ Văn Sanh huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 473BTri/142A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế)
-Khách hàng xay xát Bùi Văn Tiến huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 473BTri/247/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế)
-Khách hàng TTGDLĐXH huyện Ba Tri-Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 473BTri/253/6 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế)
-Ấp 5 xã An Hiệp huyện Ba Tri-Phát quang, làm chằng, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/131/10 đến 475BTri/17/131/16 thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/131/9 NR Bến Huyện.
Chợ Lách- Ấp Phú Đa – Phú Bình xã Vĩnh Bình-Làm chằng, thay đà, thay dây trung thế từ trụ 474CL/122/55 đến trụ 474CL/122/57 nhánh rẽ Cồn Phú Đa
Mỏ Cày NamẤp Tân Hậu xã Tân Trung-Di dời trụ hạ thế
Ngày: Thứ Bảy 11/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng- Kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 293 đến trụ 300 tuyến Bình Đại - An Hóa
- Ấp 1 – 3 xã Thới Lai- Thay chằng, tiếp địa hạ thế, thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 37,5kVA trụ 18 NR 3P Lộ Ngang.
- Ấp 5 xã Long Hòa- Thay trụ BTLT 7,5m nứt gốc, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 50kVA trụ 16 NR 1P ấp 5 Long Hòa.
- Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng- Thay dây hiện hữu bằng cáp ABC 3x50mm2, thay thùng điện kế khách hàng bị mụt kết hợp làm gọn điện kế trên trụ thuộc trạm 37,5kVA trụ 15 NR 3P Châu Hưng
Giồng Trôm08h00 - 17h00-Xã Phong Nẫm, Phong Mỹ ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh-Bảo trì, thí nghiệm 3FCO tại trụ 475BTre/287, bảo trì thí nghiệm 3LA, 3MBA, đo điện trở tiếp đất và vệ sinh trạm 3x37,5kVA trụ 475BTre/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Ngô Thành Thi) -Bảo trì trạm, thay LA+FCO trạm 50kVA trụ 475BTre/247, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/254, trạm 2x25kVA trụ 475BTre/271, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/278, trạm 37,5kVA trụ 475BTre/288, trạm 160kBA trụ 475BTre/298; bảo trì 3LBFCO trụ 475BTre/250/1, 475BTre/278, bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 475BTre/275 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre
Chợ Lách07h00 - 18h00- Xã Tân Thiềng; ấp Quân An – An Hòa – Hòa An – An Quy – An Thạnh – Tân An xã Long Thới, Vĩnh Bắc – Đông Nam – Tây Lộc – Bình Tây xã Vĩnh Thành, Lân Tây – Sông Lân xã Phú Sơn-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/87 đến trụ 476CL/160 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày
Xã Tân Thiềng-Lắp nắp chụp MBA tại trụ 476CL/126B/41, 476CL/126B/45, 476CL/126B/58, 476CL/126B/68; thay kẹp wire bị rỉ sét trụ 476CL/126B/58; thay giá đở LA+FCO bị ssét trụ 476CL/126B/41, 476CL/126B/68; tăng cường đà và sứ kép trụ 476CL/126B/61, 476CL/126B/62, 476CL/126B/63 NR Tân Thiềng
Mỏ Cày Bắc07h00 - 17h00- Ấp Mỹ Sơn – Kinh Gãy – Phú Thạnh xã Phú Mỹ1)-Di dời trụ 11, kết hợp tháp đà U - 3m, thay kẹp wire, thay đà FCO, cáp suất, ống nhựa, lắp bổ sung tiếp địa và thu hồi 1MBA trạm 2x15kVA trụ 11 NR 3 pha Phú Thạnh -Cắt lưới hạ thế 2)-Tháp đà U - 3m, lắp trạm 15kVA trụ 04 NR 3 pha Phú Thạnh 3)--Phát quang NR 3 Phú Thạnh và NR đấu vào
Mỏ Cày Nam07h00 - 13h00Xã Đa Phước Hội, Bình Khánh, An Định, An Thới-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị, di dời trụ trung thế
Xã Đa Phước Hội, Bình Khánh, An Định, An Thới-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị, di dời trụ trung thế -Qua lưới, đấu nối trạm 25kVA Hộ KD Võ Văn Minh Tiến
07h00 - 17h00Ấp An Hòa – An Ninh xã Bình Khánh-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1pha 3dây lên 3pha 4 dây
TP. Bến Tre-Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, ấp 2A xã Nhơn Thạnh-Bảo trì trạm, ép tăng cường lưới hạ thế tại trụ 474BTre/128/56, 2b, 474BTre/128/53 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA T6 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/51 tuyến 474 Bến Tre (Miễn trừ)
-Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương-Phát quang, thay dây hạ thế từ trụ 5c đến trụ 5c/8, từ trụ 5c/8 đến trụ 5c/12 lưới hạ thế trạm 250kVA Vườn Ươm 1 trụ 473BTre/49/27/19A/01 tuyến 471 Bến Tre (Miễn trừ)
Thạnh Phú07h30 - 17h00Ấp Thạnh Hòa A, khu phố 4 Thị trấn Thạnh Phú.Phát quang lưới hạ áp, bảo trì tụ bù hạ áp, xử lý mất an toàn thay thùng điện kế trạm, luồn ống nhựa mềm trạm 160kVA trụ 473BTh/45/04 NR An Thạnh.
08h00 - 17h00Ấp Thạnh Hòa A, khu phố 4 Thị trấn Thạnh Phú.Phát quang lưới hạ áp, xử lý mất an toàn trụ nứt gốc, sang lưới hạ áp, thùng điện kế, dây kéo về khách hàng từ tụ 3b qua trụ 471-473BTh/45 tuyến 473 Thị trấn Thạnh Phú, thu hồi trụ hạ áp 3b nứt gốc mất an toàn trạm 3x50kVA trụ 473BTh/40/01 NR Nhà Máy nước
Ấp Thạnh Khương B xã Mỹ HưngDi dời trụ hạ áp từ trụ 1a đến trụ 14a thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/127 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ.
Ngày: Chủ Nhật 12/07/2020
Bình Đại07h00 - 17h00- Xã Thạnh Trị- Phát quang hành lang tuyến từ trụ 56 đến trụ 145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai - Sang lưới trung thế trụ 71B/1 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai
Châu ThànhẤp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Lắp trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/146/05/01, đấu nối lưới, lắp 3FCO trụ 472BTre/146/05, căng dây trung thế từ trụ 472BTre/146/5-472BTre/146/05/01, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT146a, HT147a, HT148a, HT149b và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146-HT146/1 thuộc trạm 3x75kVA trụ 472BTre/150A, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT1a, HT3a và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146/05-472BTre/146/05/01 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 472BTre/146/02/01 NR Cồn Phụng
Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Lắp trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/146/05/01, đấu nối lưới, lắp 3FCO trụ 472BTre/146/05, căng dây trung thế từ trụ 472BTre/146/5-472BTre/146/05/01, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT146a, HT147a, HT148a, HT149b và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146-HT146/1 thuộc trạm 3x75kVA trụ 472BTre/150A, đấu nối lưới hạ thế tại trụ HT1a, HT3a và cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/146/05-472BTre/146/05/01 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 472BTre/146/02/01 NR Cồn Phụng
07h00 - 18h00Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Kéo rãi, căng dây từ trụ 473GL/01-473GL/21, sang MBA, thiết bị, nhổ thu hồi từ trụ 473GL/01-473GL/21 tuyến Giao Long - Quới Sơn
Ấp 8–9–10 xã Tân Thạch, Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, ấp Phước Thành–Phước Hậu xã An Phước-Kéo rãi, căng dây từ trụ 473GL/01-473GL/21, sang MBA, thiết bị, nhổ thu hồi từ trụ 473GL/01-473GL/21 tuyến Giao Long - Quới Sơn
Chợ Lách- Ấp Vĩnh Nam – Đông Nam – Vĩnh Chính – Vĩnh Bắc – Bình Tây – Hòa Khánh – Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, Lân Đông – Lân Bắc – Phú Hiệp – Mỹ Sơn Tây xã Phú Sơn-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 476CL/164 đến trụ 476CL/196 tuyến 476 Chợ Lách - Mỏ Cày -ĐL Chợ Lách kiểm tra lại đồng vị pha tuyến 476 Chợ Lách sau khi công tác xong
Ấp Lân Đông – Lân Bắc – Phú Hiệp – Mỹ Sơn Tây xã Phú Sơn-Dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 476CL/163/75/5B, qua lưới đấu nối trạm 3x15kVA trụ 476CL/163/75/5B/01 (DNTN cây giống và hoa kiểng Ba Nhanh) vào trụ 476CL/163/75/5B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân
Mỏ Cày Nam07h00 - 17h00Ấp An Lộc Giồng – An Hòa – Bình Thới xã An Thạnh-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị (mục 10) -Nhổ thu hồi trụ trung thế (mục 11)
TP. Bến Tre-Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7, đường Võ Văn Khánh, bên trái đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay phường 6 đến cầu Hàm Luông-Bảo trì MC+3LTD, bọc kín mối nối hở, thay chằng trung thế tại trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre(Miễn trừ)