Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 21/01/2019
Chợ Lách08h00 - 17h00Khu phố 1 thị trấn Chợ Lách,Sửa chữa điện
Giồng TrômẤp 3 xã Phong Mỹ, ấp 3 xã Lương Qưới, Khu Phố 3 Thị trấn, ấp Phú Tân xã Châu Hòa, ấp 1 – 2 xã Lương Phú, ấp 1 - 6 xã Lương Hòa, ấp 2 – 4 xã Bình Hòa, ấp Căn Cứ – Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh Sửa chữa điện
Thạnh Phú07h30 - 11h00Ấp Thạnh Quí xã Bình Thạnh, Khu phố III thị trấn Thạnh PhúSửa chữa điện
13h00 - 17h00Ấp Thạnh Lại xã Bình ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 22/01/2019
Châu Thành Bến Tre08h15 - 11h00Ấp Phước Trạch xã Phước Thành–Phước Thạnh, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, ấp Phú Mỹ–Phú Tân xã Phú TúcSửa chữa điện
Chợ Lách08h08 - 17h00- ấp An Thạnh xã Long ThớiSửa chữa điện
Giồng Trôm08h00 - 11h00Ấp 1A - 1B - 2B xã Thạnh Phú Đông, ấp 9 xã Tân Lợi Thạnh, xã Hưng Lễ Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Ấp 1 - 3 - 5 - 6 - 7 xã Thuận Điền, ấp 5 - 6 - 7 xã Mỹ Thạnh Sửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 12h00ấp Đông Lợi, xã Thành AnSửa chữa điện
13h00 - 17h00ấp Đông An, xã Thành AnSửa chữa điện
Thạnh Phú07h30 - 11h00Khu phố I Thị Trấn Thạnh PhúSửa chữa điện
13h00 - 17h00Ấp Thạnh Lại xã Bình ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 23/01/2019
Châu Thành Bến Tre08h15 - 17h00Ấp Phước Thành xã Phước ThạnhSửa chữa điện
Chợ Lách08h00 - 17h00ấp Thanh Tân xã Tân ThiềngSửa chữa điện
Giồng TrômẤp 7 xã Châu BìnhSửa chữa điện
Mỏ Cày Bắcấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung ASửa chữa điện
ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung. ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung ASửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Khu phố 3 phường 4; ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thành Sửa chữa điện
Thạnh Phú07h45 - 17h00Ấp Phong xã Tân Phong.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 24/01/2019
Bình Đại08h00 - 17h00Ấp 1 xã Phú Long, Ấp Cả Muồng xã Lộc Thuận - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
13h00 - 17h00xã Thạnh Trị - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
Châu Thành Bến Tre08h30 - 17h00Ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long, ấp Mỹ Phú xã Tân PhúSửa chữa điện
Giồng Trôm08h00 - 17h00Ấp 4 xã Phong Nẫm, ấp 1 xã Hưng Nhượng, ấp 1 xã Lương Qưới, ấp 4 xã Bình Hòa, ấp Thới Thuận – Thới Trị – Phú Thuận – Thới Hòa xã Châu Hòa, ấp 2 xã Lương Hòa, ấp 3 xã Phong Nẫm, ấp 7 xã Mỹ Thạnh, ấp 4 – 6 xã Lương Hòa, ấp 6 xã Lương Phú Sửa chữa điện
Mỏ Cày Nam08h00 - 12h00Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi ĐăngSửa chữa điện
Thạnh Phú07h45 - 17h00-Ấp Thạnh Khương – Thạnh Khương B – Thạnh Mỹ – Thạnh Hưng – Thạnh Trị Thượng xã Mỹ Hưng.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 25/01/2019
Châu Thành Bến Tre08h00 - 11h00Ấp Định Thọ–Thanh Bình xã Tường Đa Sửa chữa điện
Chợ Lách08h00 - 17h00-Ấp Sơn Qui thị trấn Chợ Lách Sửa chữa điện
Khu phố 2,3 thị trấn Chợ LáchSửa chữa điện
Giồng TrômXã Phong Mỹ, ấp 3 xã Phong Nẫm, ấp 3 xã Lương QướiSửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Đường Trần Quốc Tuấn phường 4; Lộ số 4 phường 2,4Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 26/01/2019
Bình Đại08h00 - 17h00xã Vang Qướii Đông - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Châu Thành Bến TreẤp Chánh–Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, ấp Phú Xuân xã Phú Đức, ấp 3–4–Phú Khương xã Phú TúcSửa chữa điện
Chợ Láchấp Lộc Hiệp xã Vĩnh BìnhSửa chữa điện
Mỏ Cày Bắcấp Đông Thuận, xã Thành AnSửa chữa điện
10h00 - 14h00ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ TrungSửa chữa điện
Mỏ Cày Nam08h00 - 17h00ấp 9, 10 xã Minh ĐứcSửa chữa điện
thành phố Bến Tre-Đường Ngô Quyền, Tán Kế, Cách mạng tháng tám từ ngã tư Ngô Quyền đến cầu Nhà Thương, đường Đoàng Hoàng Minh từ cầu nhà thương đến vòng xoay Ngã NămSửa chữa điện
Thạnh Phú07h00 - 17h00Ấp Thạnh A – Thạnh B xã Tân Phong, ấp Xương Thới I – Xương Thới II – Xương Hòa II – xã Thới ThạnhSửa chữa điện
07h30 - 11h00Khu phố III – IV thị Trấn Thạnh Phú.Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Khu phố II Thị Trấn Thạnh Phú.Sửa chữa điện
Khu phố II Thị Trấn Thạnh Phú.Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 27/01/2019
Ba Tri06h00 - 18h00Toàn huyện Ba TriSửa chữa điện
Toàn huyện Ba TriSửa chữa điện
Bình Đạixã Vang Qưới Đông, xã Vang Qưới Tây - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Phú Vang - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
Ấp Bình Hòa, Xóm Rẫy, Bến Kinh, Bình Chiến - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
xã Bình Thắng - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Thạnh Trị - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Đại Hòa Lộc - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Bình Thới - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Thới Lai - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Thạnh Phước - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Thới Thuận - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Phú Long - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
xã Định Trung - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
xã Thừa Đức - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
Thị Trấn Bình Đại - Huyện Bình ĐạiSửa chữa điện
xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại.Sửa chữa điện
Giồng Trôm06h05 - 18h00Ấp Căn Cứ - Chợ - 5 - 6 - 7 xã Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lưng Qưới, Châu Hòa, Bình Hòa, Thị Trấ, Châu Bình, Bình Thành, Tân Thanh, Hưng Nhượng, Tân Hào, Tân L Thạnh, ấp 1A - 1B - 2A - 2B xã Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Long Mỹ, Thuận Điền, Lương Phú, ấp 3 xã Phước LongSửa chữa điện
Mỏ Cày Bắc08h00 - 12h00xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày BắcSửa chữa điện
xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày BắcSửa chữa điện
thành phố Bến Tre08h00 - 17h00-Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi xã Bình Phú; xã Mỹ ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 28/01/2019
Thạnh Phú07h00 - 17h00Ấp Xương Thới III xã Thới ThạnhSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất