Thông báo mời thầu - gói thầu Trụ BTLT dự ứng lực 12m, 14m
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Trụ BTLT dự ứng lực 12m, 14m.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - Đà và thanh chống bằng composite các loại
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Đà và thanh chống bằng composite các loại.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Mở rộng NLV Điện lực Bình Đại (Giai đoạn 2).
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Mở rộng NLV Điện lực Bình Đại (Giai đoạn 2).
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng hội trường NLV Điện lực Châu Thành
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng hội trường NLV Điện lực Châu Thành
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp nhà làm việc Điện lực Chợ Lách năm 2015
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp nhà làm việc Điện lực Chợ Lách năm 2015.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gia hạn) gói thầu Xe cẩu (8,2 tấn)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu Xe cẩu (8,2 tấn).
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - gói thầu Dụng cụ An toàn
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu Dụng cụ An toàn.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu - gói thầu Xe cẩu (8,2 tấn)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu Xe cẩu (8,2 tấn). Công ty Điện lực Bến Tre mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ yêu cầu (HSYC) hoàn chỉnh với giá (đã bao gồm thuế GTGT) là: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam) tại: p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gói thầu Kẹp nối bọc cách điện IPC các loại)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Kẹp nối bọc cách điện IPC các loại.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gói thầu Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm, Ống nối căng dây nhôm lõi thép, kẹp rẽ nhánh song song cho dây nhôm, đầu cose ép đồng các loại)
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; } Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm, Ống nối căng dây nhôm lõi thép, kẹp rẽ nhánh song song cho dây nhôm, đầu cose ép đồng các loại.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gói thầu Kẹp nối bọc cách điện IPC các loại)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Kẹp nối bọc cách điện IPC các loại.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bến Tre Thông báo mời thầu (gói thầu Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc-MCCB 3 cực các loại).
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc-MCCB 3 cực các loại.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gói thầu Cáp điện kế 2 ruột đồng (DK-CVV) 2x16mm2, 2x22mm2)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Cáp điện kế 2 ruột đồng (DK-CVV) 2x16mm2, 2x22mm2.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu (gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc công trình: Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bến Tre)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc công trình: Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bến Tre.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bến Tre thông báo mời thầu (gói thầu Phụ kiện nhúng kẽm trung hạ thế các loại)
Công ty Điện lực Bến Tre (PCBTr) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Phụ kiện nhúng kẽm trung hạ thế các loại.
Chi tiết...
Các đã đưa
  Công ty Điện lực Bến Tre thông báo mời thầu (gói thầu Phụ kiện lắp đặt cáp ABC các loại)
  Công ty Điện lực Bến Tre thông báo mời thầu (gói thầu Đà và thanh chống bằng composite các loại).
  Công ty Điện lực Bến Tre thông báo mời thầu (gói thầu Thép gia công 5000 đà cản 1,2m).
  Công ty Điện lực Bến Tre thông báo mời thầu (gói thầu Cáp quang F8 - 12 sợi, Cáp quang ADSS 12 sợi)
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản cố định (Nhà làm việc, nhà kho) năm 2015 của Công ty Điện lực Bến Tre.”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Boulon, Tiếp địa, Long đền nhúng kẽm các loại.”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Kềm ép thủy lực 12T, Kềm ép thủy lực từ dưới đất, Máy đột thủy lực.”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Máy cắt hạ thế - MCB 2 cực các loại.”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm, ống nối căng dây nhôm lõi, thép, đầu cose ép đồng các loại”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Cáp thép chằng xoắn mạ kẽm 50mm2 bọc HDPE màu đen”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Dao cách ly 1 pha 24kV cách điện Polymer-600A”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Phụ kiện lắp điện kế các loại”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Hộp composite ngoài trời các loại” (Dự án lắp điện kế khách hàng quý 3 và quý 4 năm 2015)
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Tủ composite đấu nối cáp ngầm hạ thế (kích thước 1050x600x400)”
  Thông báo mời thầu gói thầu: “Ribbon Tally các loại”
 Trang sau
Đầu trang