Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số
 

Lịch ghi chỉ số công tơ

Lịch ghi chỉ số công tơ của Công ty Điện lực Bến Tre

STT

Phiên ghi chỉ số

Ngày ghi chỉ số của phiên trong tháng

1

Phiên 01

Ngày 06

2

Phiên 02

Ngày 06

3

Phiên 03

Ngày 06 đến 07

4

Phiên 04

Ngày 06 đến 07

5

Phiên 05

Ngày 06 đến 07

6

Phiên 06

Ngày 07 đến 08

7

Phiên 07

Ngày 07 đến 08

8

Phiên 08

Ngày 07 đến 08

9

Phiên 09

Ngày 07 đến 09

10

Phiên 10

Ngày 07 đến 09

11

Phiên 11

Ngày 08 đến 09

12

Phiên 12

Ngày 08 đến 10

13

Phiên 13

Ngày 08 đến 10

14

Phiên 14

Ngày 08 đến 11

15

Phiên 15

Ngày 09 đến 12

16

Phiên 16

Ngày 09 đến 12

17

Phiên 17

Ngày 09 đến 13

18

Phiên 18

Ngày 09 đến 13

19

Phiên 19

Ngày 10 đến 14

20

Phiên 20

Ngày 10 đến 15

Khách hàng ghi chỉ số phân kỳ

1

Phân kỳ công tơ cơ

Ngày 10

2

Phân kỳ công tơ điện tử

Ngày 10

3

Phân kỳ 1/2

Ngày 11

4

Phân kỳ 2/2

Ngày 25

5

Phân kỳ 1/3

Ngày 06

6

Phân kỳ 2/3

Ngày 15

7

Phân kỳ 3/3

Ngày 25

Hướng dẫn Quý khách hàng xem ngày ghi chữ số công tơ của mình trên biên nhận thanh toán tiền điện, VD:

Cách 1: Góc trên của Biên nhận thanh toán tiền điện có nội dung “Từ ngày 09/06 đến ngày 08/07”, thì khách hàng có ngày ghi chữ số công tơ là ngày 08 tây của tháng đó.
Cách 2: Phía dưới góc phải của Biên nhận thanh toán tiền điện có nội dung “Sổ GCS: A2008-.....-.......” thì khách hàng có ngày ghi chữ số công tơ là ngày 08 tây của tháng đó. Hình ảnh minh họa.

In      Trở về
Đầu trang