Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch ghi chỉ số
 

Lịch ghi chỉ số công tơ 6 tháng cuối năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG BÁO

Lịch ghi chỉ số công tơ 6 tháng cuối năm 2019

 

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo lịch ghi chỉ số công tơ 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:
- Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng 1 kỳ (
đính kèm phụ lục 1 xem tại đây);
- Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng phân kỳ (
đính kèm phụ lục 2 xem tại đây).

In      Trở về Phòng Kinh doanh-Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Lịch ghi chỉ số đã đưa
   Quy định ghi chỉ số công tơ (08:09 - 12/08/2015)
   Lịch ghi chỉ số công tơ (02:50 - 12/08/2015)

Đầu trang