Thông tin liên lạc

         1. Công ty Điện lực Bến Tre:

Địa chỉ: 450F - QL60 - ấp 1 - xã Sơn Đông - Thành Phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

Điện thoại : (0275) 8511 909

Fax: (0275) 3824 022

Email: pcbentre@evnspc.vn

Website: pcbentre.evnspc.vn

2. Điện lực Thành phố Bến Tre:

Địa chỉ: số 11, Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch :19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0943838068 - Phó Giám đốc

Email: dltpbentre.btr@evnspc.vn

3. Điện lực Ba Tri:

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0834211169 - Giám đốc

Email: batri.btr@evnspc.vn

4. Điện lực Mỏ Cày Nam:

Địa chỉ: đường Công Lý, KP1, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0915472787 - Phó Giám đốc

Email: dlmocaynam.btr@evnspc.vn

5. Điện lực Bình Đại:

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, Thị Trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0918530300 - Phó Giám đốc

Email: binhdai.btr@evnspc.vn

6. Điện lực Thạnh Phú:

Địa chỉ: Ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 01272274279 - Phó Giám đốc

Email: thanhphu.btr@evnspc.vn

7. Điện lực Châu Thành:

Địa chỉ: 79 - Khu phố IV, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0945552539 - Giám đốc

Email: chauthanh.btr@evnspc.vn

8. Điện lực Giồng Trôm:

Địa chỉ: Ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0913193533 - Giám đốc

Email: giongtrom.btr@evnspc.vn

9. Điện lực Chợ Lách:

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0919233200 - Giám đốc

Email: cholach.btr@evnspc.vn

10. Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Địa chỉ: 142 Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Điện thoại sửa chữa điện : 19001006; 19009000

Điện thoại phòng giao dịch: 19001006; 19009000

Điện thoại lãnh đạo: 0913695268 - Giám đốc

Email: dlmocaybac.btr@evnspc.vn