Năng lượng tái tạo

Điện gió

Tin mới new

(09:35 - 07/09/2022)

Tình hình vận hành các Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngay từ những ngày đầu của năm 2014 – lúc tỉnh bắt đầu triển khai Quy hoạch...