Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Tin mới new

(09:10 - 16/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 25/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:09 - 16/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN NGÀY 18/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:01 - 05/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUYẾN TRỤC THÁNG 9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:00 - 05/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/9 ĐẾN NGÀY 11/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(15:58 - 05/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN NGÀY 04/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:55 - 17/08/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN NGÀY 28/8/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(08:34 - 11/08/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN NGÀY 21/8/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(08:32 - 11/08/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/8 ĐẾN NGÀY 14/8/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...