Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Tin mới new

(08:31 - 19/09/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/9 ĐẾN NGÀY 01/10/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:52 - 12/09/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/9 ĐẾN NGÀY 24/9/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(14:55 - 06/09/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN NGÀY 10/9/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(14:50 - 06/09/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN NGÀY 01/9/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(13:44 - 06/09/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN NGÀY 17/9/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(14:37 - 22/08/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN NGÀY 27/8/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(14:34 - 22/08/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN NGÀY 20/8/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:01 - 02/08/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 07/8 ĐẾN NGÀY 13/8/2023

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...