Tin mới new

(13:43 - 07/02/2012)

Điều chỉnh giá điện theo giá nguyên liệu

Giá nguyên nhiên liệu đầu vào là một trong 3 yếu tố để điều chỉnh giá điện theo Quyết định 24,...

(09:30 - 03/02/2012)

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: Có thêm các quy định mới

Sau khi thị trường phát điện cạnh tranh giai đoạn thí điểm đi vào hoạt động, nhằm phù hợp với...

(14:55 - 25/12/2011)

Chính phủ hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện cho hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2409/QĐ-TTg về việc kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện. Theo...

(05:56 - 21/12/2011)

Giá điện mới áp dụng hình thức “3 giá”

Các hộ sinh hoạt sẽ với chịu mức giá điện mới cao nhất có thể tới 2060 đồng/kWh. Hình thức “3 giá”...

(06:09 - 19/12/2011)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số...

(00:10 - 02/06/2011)

PC Tây Ninh: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp

Nhằm đảm bảo cho các khách hàng là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được hưởng giá bán điện ưu đãi năm...

(06:06 - 14/04/2011)

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện...

(06:06 - 14/04/2011)

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện...