Tin mới new

(03:06 - 24/03/2011)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông báo thủ tục đăng ký mua điện theo diện hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm...

(18:18 - 02/03/2011)

Gia hạn đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến ngày 15/05/2011

Giá điện năm 2011 có quy định mức giá riêng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức...

(07:27 - 28/02/2011)

Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá điện năm 2011 ngày 26/02/2011 của Bộ Công Thương

Ban Biên tập website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam,  kính gửi đến các Công ty Điện lực...

(06:43 - 16/12/2010)

Biểu giá điện năm 2010

Từ ngày 1.3.2010, giá điện năm 2010 được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12/02/2010 của...

(06:36 - 16/12/2010)

Biểu giá điện năm 2009

Từ ngày 1.3.2009, giá điện năm 2009 được thực hiện theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ...