Tin mới new

(03:41 - 12/06/2015)

EVNSPC: 40 năm hình thành và phát triển

Nhìn lại 40 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) đã luôn nỗ lực...

(03:13 - 12/06/2015)

Thời khắc lịch sử và 40 năm ngành điện miền Nam

Vừa giải phóng miền Nam, Công ty Điện lực Việt Nam (tiền thân của Công ty Điện lực 2) được tiếp...

(07:58 - 03/06/2015)

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh

40 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC)...

(08:38 - 08/05/2015)

EVN SPC: 40 năm phát triển và đổi mới

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng, phát...

(04:18 - 08/05/2015)

Hơn 100 bức ảnh được trưng bày về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Điện miền Nam từ những ngày đầu thành lập (30/4/1975)

Hơn 100 bức ảnh được trưng bày về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Điện miền...