Tin mới new

(09:19 - 22/11/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN NGÀY 27/11/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(14:36 - 07/11/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN NGÀY 13/11/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(13:45 - 14/10/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN NGÀY 23/10/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(15:26 - 06/10/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN NGÀY 16/10/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:12 - 29/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN NGÀY 09/10/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:11 - 29/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN NGÀY 02/10/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:10 - 16/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 25/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:09 - 16/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN NGÀY 18/9/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...