Tin mới new

(16:43 - 12/07/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(14:02 - 09/06/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:48 - 04/06/2021)

TCBC: EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của...

(15:41 - 11/05/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(11:01 - 09/04/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(15:43 - 16/03/2021)

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhằm phòng tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng

Hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện...

(16:00 - 09/03/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(10:43 - 09/02/2021)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...