Tin mới new

(08:24 - 18/07/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/7 ĐẾN NGÀY 24/7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:11 - 07/07/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 11/7 ĐẾN NGÀY 17/7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:11 - 07/07/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUYẾN TRỤC THÁNG 7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(09:57 - 06/07/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/6 ĐẾN NGÀY 26/6/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(08:07 - 30/06/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/7 ĐẾN NGÀY 10/7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(10:23 - 25/06/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/6 ĐẾN NGÀY 03/7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:26 - 09/06/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/6 ĐẾN NGÀY 19/6/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(08:14 - 01/06/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 12/6/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...