Tin mới new

(11:15 - 17/10/2016)

Chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phan Thành Trung

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%;...

(10:36 - 17/10/2016)

Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2016 Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức...

(07:30 - 20/07/2016)

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ

An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng...

(10:28 - 05/04/2016)

Điện lực Bình Đại tổ chức Hội nghị bầu bổ sung BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre, Ban Giám đốc Điện lực Bình...

(06:03 - 27/02/2016)

Chi đoàn Điện lực Bình Đại tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016

Được sự đồng ý của Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre, ngày 04/02/2016 tại Hội trường Điện lực Bình...

(10:04 - 26/02/2016)

Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Sáng ngày 12/01/2015 Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị...

(11:24 - 14/01/2016)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thực hiện theo kế hoạch số 18-KH/TU ngày 04/8/2011 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về tổ chức...

(02:56 - 14/01/2016)

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 08/12/2015 Chi bộ 15 Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng...