Tin mới new

(02:49 - 06/04/2011)

Tăng giá điện và vấn đề đặt ra: Tăng giá điện liệu còn thiếu điện?

Nỗi lo thiếu điện đã và đang tiếp tục hiện hữu trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng bức xúc...

(03:37 - 05/04/2011)

Xã hội hóa hoạt động tiết kiệm năng lượng

Từ ngày 1/1/2011, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực. Đây được...

(01:48 - 04/04/2011)

Tăng giá điện và vấn đề đặt ra: người nghèo được ưu đãi ra sao?

 Giá điện tăng đã và đang tạo sức ép lên các doanh nghiệp. Và như chúng tôi đã phản ánh, đó là...

(09:29 - 01/04/2011)

Tăng giá điện và vấn đề đặt ra: điều chỉnh giá điện, tất yếu nhưng thận trọng

Sau khi cân nhắc thận trọng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tăng giá bán điện bình quân năm 2011 lên...