Tin mới new

(04:17 - 20/09/2013)

Công nghệ điện mặt trời nối lưới

Viện Vật lý TP Hồ Chí Minh đã đưa ra công nghệ pin mặt trời nối lưới SIPV (Smart Intergrated...

(04:12 - 20/09/2013)

Tưới phun mưa bằng năng lượng mặt trời

Tưới phun mưa sử dụng năng lượng mặt trời và là công nghệ mới “made in Viet Nam”. Theo đó, thông...

(09:15 - 14/08/2013)

Giới thiệu công nghệ thiết kế Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tại Trung tâm Thông tin năng lượng hạt nhân, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện Công ty...

(09:40 - 26/07/2013)

Lưới điện thông minh - giải pháp truyền tải, phân phối điện của tương lai

Lưới điện thông minh được nói đến thường xuyên trong nhiều năm qua, nhưng chúng ta đã đi được bao...

(11:19 - 12/07/2013)

Sản xuất điện bằng lá nhân tạo

Chỉ từ nước và ánh sáng mặt trời, những chiếc lá nhân tạo có thể sản xuất điện để phục vụ ngôi nhà,...

(11:16 - 12/07/2013)

Dự báo phấn khởi cho ngành năng lượng mặt trời

Hiệp hội Công nghiệp quang điện Châu Âu dự báo, cho đến năm 2020, cơn "bùng nổ năng lượng mặt trời"...

(09:00 - 27/05/2013)

Điện mặt trời Việt Nam cần đi nhanh hơn

Để đưa ánh sáng điện đến 100% vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa thì điện mặt trời có vai...

(08:57 - 27/05/2013)

Năng lượng từ rác thải

Trước tình trạng rác thải đang ngày càng tràn ngập, đe dọa nghiêm trọng tới môi trường xung quanh,...