An toàn & tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện

Đăng bởi | 02:23 | 16/05/2012

Hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng NLTK&HQ và kiểm toán năng lượng

Đăng ký kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm sử dụng NLTK&HQ chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hằng nămThứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã ký ban hành thông tư 09/2012/TT-BCT Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng. Đối tượng áp dụng thông tư là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức kiểm toán năng lượng…

Về cách thức đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hai cách để cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện việc đăng ký kế hoạch, báo cáo. Cách thứ nhất là qua mạng Internet thông qua Trang thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia. Thứ hai là thực hiện bằng văn bản có chữ ký của người chịu trách nhiệm về dữ liệu trong văn bản, chữ ký của người đứng đầu và đóng dấu của cơ sở, cơ quan, đơn vị. Sau đó, kế hoạch, báo cáo gửi đến Sở quản lý tương ứng tại địa phương.

Hàng năm, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải xây dựng kế hoạch năm và  báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị mình với Sở quản lý tương ứng. Việc đăng ký kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hằng năm.

Khuyến khích các cơ sở không thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm lập báo cáo hàng năm và có kế hoạch  sử dụng NLTK&HQ.

Về công tác kiểm toán năng lượng, thông tư cũng quy định, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm phát hiện và đề xuất các cơ hội tiết kiệm năng lượng không cần đầu tư hoặc chỉ cần đầu tư nhỏ để cơ sở sử dụng năng lượng ưu tiên thực hiện. Kết quả kiểm toán năng lượng là Báo cáo kiểm toán năng lượng trình lãnh đạo của cơ sở được kiểm toán năng lượng, bao gồm đầy đủ các số liệu khảo sát đo lường, tính toán cụ thể, phản ánh hiện trạng công nghệ, hiện trạng sử dụng năng lượng của cơ sở và các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất theo thứ tự ưu tiên, với đầy đủ các phân tích về chi phí, lợi ích đối với từng đề xuất để cơ sở lựa chọn triển khai áp dụng. Trong thời hạn 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương.

Đối với những cơ sở không thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm khuyến khích lập báo cáo hàng năm và có kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, cơ sở vận tải không thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng theo chu kỳ từ 3 năm đến 5 năm một lần nhằm xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng, lựa chọn áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông tư được ký thông qua ngày 20/4/2012 và có hiệu lực thi hàng từ ngày 5/6/2012.

Xem chi tiết thông tư 09/2012/TT-BCT tại đây

Hùng Linh

Theo http://tietkiemnangluong.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:16 - 11/06/2022)

Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa mưa bão trên địa bàn huyện Châu Thành

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về...

(15:50 - 12/01/2022)

SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI TRƯỜNG HỌC

Hãy cùng xem video để biết thêm các cách sử dụng điện hiệu quả...

(15:39 - 12/01/2022)

DANH BẠ PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NĂM 2021

Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng năm 2021 được biên soạn nhằm...

(14:56 - 12/01/2022)

CẨM NANG TIẾT KIỆM ĐIỆN

Cẩm nang được cập nhật năm 2021, do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên...

(08:28 - 31/07/2019)

Bộ Công thương ban hành thông tư số 23/2017/TT-BCT quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Theo đó, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm đánh giá nhu...

(14:45 - 07/06/2019)

Bến Tre triển khai chương trình tư vấn lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà

Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam theo Quyết định số...