Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi chinhphu.vn | 07:41 | 07/03/2013

Đề xuất cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện

Nếu thông số đầu vào biến động trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 


Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương công bố lấy ý kiến nhân dân, giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh là 3 tháng

Thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là 3 tháng. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm tài chính, giá bán điện bình quân được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch. Các thông số đầu vào khác của giá bán điện bình quân chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo trình tự quy định.

Cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán điện bình quân

Về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán điện bình quân, dự thảo nêu rõ: Trong trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch làm giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán thấp hơn từ 5% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng. Đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

Mức giá bán lẻ điện bình quân là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 thành phần: Giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (còn được gọi là giá bán điện bình quân).

Giá thành điện kế hoạch là giá thành sản xuất kinh doanh điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm, bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh điện của 4 khâu: phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân là khoảng cách giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của mức giá bán điện bình quân.

Thông số đầu vào cơ bản là các yếu tố có tác động trực tiếp đến chi phí phát điện mà đơn vị phát điện không có khả năng kiểm soát, bao gồm giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát và giá thị trường điện giao ngay.
Còn trong trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch làm giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành với mức từ 2-5% và trong khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Nếu thông số đầu vào biến động trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định đến Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

Việc điều chỉnh giá bán điện hằng năm

Dự thảo quy định, căn cứ kết quả kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm trước, giá thành điện kế hoạch của năm kế tiếp và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện, việc điều chỉnh giá bán điện hàng năm thực hiện như sau:

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện hiện hành và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận.

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân ngoài phạm vi 5% so với giá bán điện hiện hành hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau khi điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự thảo đang được Bộ Công Thương công bố lấy ý kiến nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

(10:49 - 06/09/2021)

Hàng triệu khách hàng tại 21 tỉnh thành phía Nam được giảm giá điện, giảm tiền điện

Dự kiến khoảng trên 1.170 tỷ đồng là tổng số tiền điện được giảm cho các đối...

(09:43 - 30/08/2021)

Chính phủ thống nhất giảm tiền điện đợt 5 cho 3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương...

(08:50 - 09/08/2021)

EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch...

(10:00 - 02/08/2021)

EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID 19

EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID 19

(17:41 - 14/07/2021)

Đối tượng nào được giảm giá điện, tiền điện đợt 3 do ảnh hưởng dịch COVID-19?

(21:45 - 14/04/2020)

Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kWh

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện...

(10:17 - 23/03/2020)

Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công Thương chiều 20/3/2020, đại điện Cục...

(08:26 - 05/06/2019)

EVN giải trình thông tin về giá bán điện gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận được ý kiến của Đại biểu ở nghị trường Quốc hội tại phiên thảo...

(17:41 - 20/03/2019)

EVN SPC triển khai thực hiện giá điện mới năm 2019

Thực hiện theo chỉ đạo của Văn bản số 1379/EVN-KD ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực...