An toàn & tiết kiệm điện

Hành lang an toàn lưới điện cao áp

Đăng bởi | 00:49 | 08/10/2015

Hội nghị triển khai các giải pháp xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, dây kéo về sau điện kế không an toàn

Nhằm thực hiện đạt tiêu chí thứ tư về điện nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới; giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và dây kéo về sau điện kế không an toàn trong năm 2015. Đồng thời không để xảy ra tai nạn điện trong nhân dân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, dây kéo về sau công tơ không đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện Bình Đại.

 Vào ngày 02 tháng 7 năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và dây kéo về sau điện năng kế không an toàn. Với sự tham gia đóng góp ý kiến của Điện lực Bình Đại, các cơ quan ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

HLATLDCA 1

Tham dự hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Điện lực Bình Đại báo cáo công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và dây kéo về sau điện năng kế không an toàn trong thời gian qua do Điện lực Bình Đại triển khai, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời giải trình các kiến nghị đề xuất của các cơ quan ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

HLATLDCA 2

Chủ trì hội nghị, Ông Trần Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đã phát biểu chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành trong huyện Bình Đại và đặc biệt là UBND các xã, Thị trấn tiếp tục phối hợp với Điện lực Bình Đại mở rộng tuyên truyền bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, làm chuyên mục phát trên đài truyền thanh huyện, tuyên truyền trong cuộc họp tổ nhân dân tự quản….) để người dân hiểu rõ hơn các quy định của Chính phủ về hành lang an toàn lưới điện cao áp, tiêu chuẩn dây kéo về sau điện năng kế, qui định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực điện lực, đồng thời qua đó vận động người dân đồng tình xử lý các trường hợp vi phạm về nhà ở, công trình đang vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và cải tạo các đường dây kéo về sau điện năng kế đảm bảo an toàn. UBND huyện yêu cầu các xã kiên quyết xử lý dứt điểm các vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và dây kéo về sau điện kế không an toàn hoàn thành trong năm 2015.

Theo: Trần Thanh Phúc - Điện lực Bình Đại


TIN LIÊN QUAN

(15:14 - 19/02/2021)

Hành lang an toàn lưới điện cao áp

Theo thống kê của Công ty Điện lực Bến Tre trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã xảy ra 09...