Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Đăng bởi Lê Thị Thúy Trinh | 14:44 | 24/11/2017

EVN SPC tổ chức Hội thảo về An toàn thông tin

Ngày 17/11/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội thảo An ninh mạng – IT & OT cho đại diện 21 Công ty Điện lực, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giới thiệu các mô hình kiến trúc chuẩn, các tiêu chuẩn về an toàn thông tin trên thế giới.

Ông Trần Hữu Minh – Trưởng Ban Công nghệ thông tin EVN SPC phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có 04 nội dung gồm: Kiến trúc an ninh mạng; bảo mật và tuân thủ với IBM; giải pháp bảo mật IBM; tái cấu trúc bảo mật với nền tảng ảo hóa mạng

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích và chia sẻ kiến trúc an ninh mạng chuẩn cần có của một doanh nghiệp, vai trò cũng như mức độ quan trọng của từng thành phần; những vấn đề về cơ chế chính sách, luật lệ liên quan đến an toàn thông tin cần phải được tuân thủ; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống SCADA mà cụ thể là đảm bảo an toàn cho việc đọc tín hiệu và điều khiển xa cho các recloser; định hướng đầu tư hạ tầng an toàn thông tin trên nền tảng ảo hóa mạng. Đây là những thông tin rất hữu ích cho đội ngũ làm công tác an toàn thông tin trong toàn Tồng công ty.


TIN LIÊN QUAN

(13:08 - 04/07/2022)

THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ MAP4D TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

Nhằm ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ, từng bước “số hóa”...

(14:10 - 20/06/2022)

KHÓA ĐÀO TẠO “TRUYỀN THÔNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM”

Vào ngày 14/6/2022, Công ty Điện lực Bến Tre (Công ty) phối hợp với Hội...

(15:37 - 12/05/2022)

Hội thảo An toàn An ninh mạng trong thời đại mới - Thách thức và giải pháp

Nhằm nâng cao bổ sung kiến thức cho các cán bộ công nhân viên...

(14:23 - 05/04/2022)

Khóa đào tạo "Big Data - Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop và Spark"

Với mục đích bổ sung kiến thức cho các cán bộ công nhân viên...

(10:16 - 26/05/2021)

Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức tập huấn “Triển khai áp dụng hệ thống Active Directory (AD) - các chính sách áp dụng trên máy tính người dùng phục vụ công việc”

Vào ngày 19/5/2021, Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức buổi tập huấn “Triển khai áp dụng hệ...

(17:08 - 14/05/2021)

Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty Điện lực Bến Tre

Nhằm hưởng ứng, thực hiện theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn...

(09:26 - 09/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(09:17 - 09/11/2018)

Tập huấn nâng cao công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố cáp quang

(08:49 - 06/11/2018)

Hướng dẫn sử dụng và phát hành văn bản chữ ký số trên hệ thống văn phòng điện tử E-Office 3.0

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động điều hành sản xuất kinh...