Tin tức & hoạt động

PCCC&CNCH

Đăng bởi Phòng An toàn - Công ty Điện lực Bến Tre | 10:00 | 21/06/2018

Triển khai kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Công ty Điện  lực Bến Tre triển khai phổ biến kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

- Nội dung kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Xem tại đây;

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính Phủ. Xem tại đây;

- Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công An. Xem tai đây.


TIN LIÊN QUAN

(10:44 - 08/09/2021)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ...

(16:26 - 08/04/2019)

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019