Tin tức & hoạt động

PCCC&CNCH

Đăng bởi Phòng An toàn - Công ty Điện lực Bến Tre | 10:00 | 21/06/2018

Triển khai kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Công ty Điện  lực Bến Tre triển khai phổ biến kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

- Nội dung kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Xem tại đây;

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính Phủ. Xem tại đây;

- Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công An. Xem tai đây.


TIN LIÊN QUAN

(10:44 - 08/09/2021)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ...

(16:26 - 08/04/2019)

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019

(09:26 - 09/11/2018)

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy văn phòng Công ty Điện lực Bến Tre

Nhằm tuyên truyền và nâng cao hơn nữa về nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa việc phòng cháy chữa...

(09:10 - 06/11/2018)

Điện lực Bình Đại tổ chức tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018

Trong hai ngày 15, 16/10/2018, Điện lực Bình Đại phối hợp Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn...