Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Đăng bởi Tăng Thị Tròn – Phòng CNTT Công ty Điện lực Bến Tre | 08:49 | 06/11/2018

Hướng dẫn sử dụng và phát hành văn bản chữ ký số trên hệ thống văn phòng điện tử E-Office 3.0

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) về trang bị thiết bị chữ ký số (USB Token, SIM CA) phục vụ phát hành văn bản điện tử.

     Vào ngày 28/9/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng, phát hành văn bản chữ ký số trên hệ thống Eoffice 3.0 với sự tham gia của Ban Giám đốc Công ty, Ban lãnh đạo và nhân viên soạn thảo văn bản các Phòng/Ban, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực, Đội Hotline cùng với Ban Giám đốc, Văn thư và Nhân viên CNTT của 09 Điện lực.

Hình ảnh: CBCNV Công ty Điện lực Bến Tre học tập sử dụng và phát hành văn bản ký số

     Hệ thống văn phòng điện tử E-office 3.0 có tích hợp chữ ký số là phần mềm do EVN xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn EVN. Theo chỉ đạo của EVN thì Lãnh đạo phòng ở các cấp cũng phải sử dụng chữ ký số (USB Token hoặc SIM CA), qua đó việc áp dụng phát hành văn bản số được đồng bộ từ Tổng công ty đến các Công ty, đến đơn vị cấp 4 - Điện lực và giúp cho việc chỉ đạo điều hành được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Việc áp dụng và phát hành văn bản điện tử ký số đã góp phần giảm chi phí in ấn, tạo sự chuyên nghiệp trong quá trình soạn thảo, trình ký, gửi/nhận văn bản và nâng cao năng suất lao động.

     Sau đào tạo, khối Văn phòng Công ty và các Điện lực trực thuộc sẽ phấn đấu triển khai thực hiện ký số, phát hành điện tử đạt 100% văn bản trong hoạt động quản lý, điều hành hướng đến mục tiêu là doanh nghiệp điện tử trong tương lai.


TIN LIÊN QUAN

(13:08 - 04/07/2022)

THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ MAP4D TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

Nhằm ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ, từng bước “số hóa”...

(14:10 - 20/06/2022)

KHÓA ĐÀO TẠO “TRUYỀN THÔNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM”

Vào ngày 14/6/2022, Công ty Điện lực Bến Tre (Công ty) phối hợp với Hội...

(15:37 - 12/05/2022)

Hội thảo An toàn An ninh mạng trong thời đại mới - Thách thức và giải pháp

Nhằm nâng cao bổ sung kiến thức cho các cán bộ công nhân viên...

(14:23 - 05/04/2022)

Khóa đào tạo "Big Data - Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop và Spark"

Với mục đích bổ sung kiến thức cho các cán bộ công nhân viên...

(10:16 - 26/05/2021)

Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức tập huấn “Triển khai áp dụng hệ thống Active Directory (AD) - các chính sách áp dụng trên máy tính người dùng phục vụ công việc”

Vào ngày 19/5/2021, Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức buổi tập huấn “Triển khai áp dụng hệ...

(17:08 - 14/05/2021)

Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty Điện lực Bến Tre

Nhằm hưởng ứng, thực hiện theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn...

(09:26 - 09/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...