Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi - - Ban TT EVNSPC | 17:41 | 20/03/2019

EVN SPC triển khai thực hiện giá điện mới năm 2019

Thực hiện theo chỉ đạo của Văn bản số 1379/EVN-KD ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện giá điện mới, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện giá bán điện theo:

 • Biểu giá bán điện: thực hiện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ-BCT).
 • Quy định về thực hiện giá bán điện thực hiện theo: Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2014/TT-BCT); Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BCT);

Chốt chỉ số công tơ khách hàng

 • Tập trung lực lượng CBCNV thực hiện chốt chỉ số công tơ đo đếm điện trong ngày 20/3/2019 của tất cả các khách hàng mua điện (trừ công tơ bán lẻ điện sinh hoạt), thông báo chỉ số chốt đến khách hàng trong vòng 24h theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện. Việc thông báo chỉ số của khách hàng cần kết hợp thông báo địa chỉ của công cụ tính toán hoá đơn trực tuyến trên Web CSKH (sử dụng QRcode cho các hình thức thông báo phù hợp) để khách hàng chủ động tính tiền điện sử dụng.
 • Việc chốt chỉ số đối với các khách hàng lắp đặt công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện các đơn vị có thể vận dụng nội dung “theo phương thức do hai bên thỏa thuận” tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 16/2014/TT-BCT để thực hiện chốt chỉ số bằng hệ thống đo xa và gửi thông báo chốt chỉ số đến khách hàng theo các hình thức gửi thông tin được khách hàng chấp nhận, ưu tiên các kênh qua Email/Zalo/SMS theo nội dung mẫu như sau: “Điện lực xin thông báo chỉ số công tơ chốt ngày 20/3/2019 để phục vụ công tác thay đổi giá bán điện theo QĐ của Bộ Công Thương như sau: BT ….; CĐ…..; TĐ…… Mọi thắc mắc về chỉ số công tơ chốt xin vui lòng liên hệ về Trung tâm CSKH qua các kênh liên lạc sau: Số tổng đài 1900.xxxx/Email: ….@......”
 • Báo cáo công tác chốt chỉ số công tơ khách hàng (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm) về Tổng công ty (Ban Kinh Doanh) trước 24 giờ ngày 20/3/2018.

NIêm yết, thông báo đến khách hàng, tiếp nhận giải đáp thắc mắc

 • Niêm yết công khai Quyết định số 648/QĐ-BCT, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT và các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương tại tất cả các địa điểm giao dịch với khách hàng ở Công ty Điện lực, các Điện lực và Website Công ty Điện lực theo quy định của Luật Điện lực trong ngày 20/3/2018. Sau đó các Công ty Điện lực điều chỉnh bảng “Quy định về giá bán điện năm 2019” theo mức giá của Quyết định số 648/QĐ-BCT và niêm yết theo quy định trước ngày 30/3/2019.
 • Bố trí lực lượng tại bộ phận giao dịch khách hàng có đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp, xử lý kịp thời, chính xác các thắc mắc từ khách hàng hoặc được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không để xảy ra các sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín của Tổng công ty cũng như gây nên sự phản ứng không cần thiết của khách hàng. Thời gian thực hiện trước ngày 10/4/2019.
 • Tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương.
 • Gửi thông báo trực tiếp đến tất cả các khách hàng lớn.
 • Tổ chức các bộ phận tiếp nhận thông tin và bố trí nhân lực đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp kịp thời, chính xác các ý kiến của khách hàng sử dụng điện và nhân dân, không để xảy ra các sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín của Tổng công ty cũng như gây nên sự phản ứng không cần thiết của khách hàng. Đặc biệt là bồi huấn cho đội ngũ thu ngân viên về phương pháp tính toán và thể hiện thay đổi giá trên biên nhận thanh toán  tiền điện tháng thay đổi giá để giải thích cho khách hàng.
 • Giao Giám đốc các Đơn vị Điện lực trực tiếp tổ chức việc giải quyết các kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện trong vòng 24h.

Tổ chức rà soát, kiểm tra áp giá:

 • Tăng cường kiểm tra áp giá bán điện đúng mục đích, đối tượng sử dụng điện; rà soát lại số hộ sử dụng điện sinh hoạt dùng chung công tơ đo đếm điện để áp giá đúng mức bậc thang đảm bảo chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành; Công tác kiểm tra rà soát giá bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở cần được thực hiện thường xuyên định kỳ. Lưu ý công tác kiểm soát hóa đơn, đặc biệt là các trường hợp khách hàng có sự thay đổi trong kỳ hóa đơn (treo tháo hệ thống đo đếm, thay đổi biên bản tỷ lệ giá, thay đổi mục đích sử dụng…) để tránh các sai sót.
 • Tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, tại Website Chăm sóc khách hàng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học tập trung sinh viên…, hoàn thành trước ngày 15/4/2019.
 • Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực không điều chỉnh lịch ghi chỉ số trong kỳ thay đổi giá điện mới để tránh thắc mắc của khách hàng hoặc gây bức xúc trong dư luận, trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho khách hàng và tính toán định mức số ngày sử dụng điện đúng quy định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện và phải có báo cáo gửi Tổng công ty trước khi thực hiện.
 • Để tập trung thực hiện điều chỉnh giá điện, các đơn vị tạm dừng công tác thay công tơ định kỳ vào thời điểm tháng 3/2019, trường hợp thay thế công tơ hỏng/chết cháy phải thông báo cho khách hàng trước khi thực hiện thay thế và mời khách hàng tham gia chứng kiến.
 • Tổ chức tập huấn cho tất cả CBCNV (kể cả DVBLĐN; Tổ chức Trung gian thanh toán) có liên quan đến công tác thực hiện giá điện nắm vững Quyết định số 648/QĐ-BCT, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT và cách thức tính toán hóa đơn tiền điện trong kỳ đổi giá để thực hiện đúng quy định. Đặc biệt là bồi huấn cho các thu ngân viên của Điện lực, các Tổ chức trung gian thu tiền điện về phương pháp tính toán, nội dung thể hiện thay đổi giá trên bản thể hiện của hóa đơn tiền điện, biên nhận thanh toán và công cụ tính toán hoá đơn tiền điện trực tuyến để giải thích cho khách hàng. Đề nghị các đơn vị bố trí nhân sự tham dự cuộc tập huấn của EVN về giá điện mới qua hội nghị truyền hình lúc 8h00 ngày 21/3/2019.
 • Báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương trong triển khai giá điện mới.

Ngoài ra, Tổng công ty còn chỉ đạo Công ty CNTT Điện lực miền Nam, Trung tâm CSKH Điện lực miền Nam phối hợp Công ty Điện lực thành viên kiểm tra phiên bản chương trình CMIS, đặc biệt là chức năng thay đổi giá bán điện và thực hiện một số nội dung sau:

1. Công ty CNTT Điện lực miền Nam

 • Phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) để kiểm tra phiên bản chương trình CMIS, đặc biệt là chức năng thay đổi giá bán điện; tổ chức kiểm tra chạy thử đảm bảo chính xác mới chuyển về các Công ty Điện lực và hướng dẫn cài đặt theo các mốc tiến độ sau: (i) phiên bản có các chức năng phục vụ công tác chốt chỉ số, trong ngày 20/3/2019; (ii) phiên bản đầy đủ phục vụ công tác đổi giá điện, trước ngày 21/3/2019.
 • Phối hợp với EVNICT cập nhật công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến trong đó có chức năng phục vụ tính toán trong tình huống đổi giá điện, phối hợp với các Công ty Điện lực và TTCSKH để nhúng công cụ này vào Website Công ty Điện lực/ Website CSKH.
 • Phối hợp với các Công ty Điện lực trong công tác cài đặt chương trình thay đổi giá cho các Điện lực.
 • Tổ chức lực lượng hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trong việc lập hóa đơn tiền điện tháng 3/2019 và tháng 4/2019, đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.

2. Trung tâm CSKH Điện lực miền Nam

 • Niêm yết công khai Quyết định số 648/QĐ-BCT, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT và các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương tại Website Chăm sóc khách hàng theo quy định của Luật Điện lực.
 • Khẩn trương tổ chức tập huấn cho tất cả CBCNV có liên quan đến công tác thực hiện giá điện nắm vững Quyết định số 648/QĐ-BCT, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT và cách thức tính toán hóa đơn tiền điện trong kỳ đổi giá để thực hiện đúng quy định. Đặc biệt là bồi huấn cho các Điện thoại viên (ĐTV) về phương pháp tính toán, nội dung thể hiện thay đổi giá trên bản thể hiện của hóa đơn tiền điện, biên nhận thanh toán và công cụ tính toán hoá đơn tiền điện trực tuyến để giải thích cho khách hàng.
 • Bố trí lực lượng ĐTV có đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp, xử lý kịp thời, chính xác các thắc mắc từ khách hàng hoặc được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không để xảy ra các sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín của Tổng công ty cũng như gây nên sự phản ứng không cần thiết của khách hàng.
 • Phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin miền Nam để nhúng công cụ tính toán hóa đơn trong đó có tính năng tính toán đổi giá điện vào Website CSKH/ Ứng dụng CSKH/Zalo… nhằm phục vụ nhu cầu tính toán tiền điện của khách hàng. Chú ý việc sử dụng logo của công cụ, vị trí đặt logo trên trang chủ của Website CSKH cần thống nhất với trang chủ internet của Tập đoàn.

Các yêu cầu trên, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 21/3/2019./.


TIN LIÊN QUAN

(10:49 - 06/09/2021)

Hàng triệu khách hàng tại 21 tỉnh thành phía Nam được giảm giá điện, giảm tiền điện

Dự kiến khoảng trên 1.170 tỷ đồng là tổng số tiền điện được giảm cho các đối...

(09:43 - 30/08/2021)

Chính phủ thống nhất giảm tiền điện đợt 5 cho 3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương...

(08:50 - 09/08/2021)

EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch...

(10:00 - 02/08/2021)

EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID 19

EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID 19

(17:41 - 14/07/2021)

Đối tượng nào được giảm giá điện, tiền điện đợt 3 do ảnh hưởng dịch COVID-19?

(21:45 - 14/04/2020)

Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kWh

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện...

(10:17 - 23/03/2020)

Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công Thương chiều 20/3/2020, đại điện Cục...

(08:26 - 05/06/2019)

EVN giải trình thông tin về giá bán điện gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận được ý kiến của Đại biểu ở nghị trường Quốc hội tại phiên thảo...

(17:41 - 20/03/2019)

EVN SPC triển khai thực hiện giá điện mới năm 2019

Thực hiện theo chỉ đạo của Văn bản số 1379/EVN-KD ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực...