Tin tức & hoạt động

PCCC&CNCH

Đăng bởi Phòng An toàn - Công ty Điện lực Bến Tre | 16:26 | 08/04/2019

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019

Công ty Điện lực Bến Tre triển khai phổ biến thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2019 như sau:

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013. Xem tại đây;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Xem tại đây;
- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Xem tại đây;
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Xem tại đây;
- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Xem tại đây.
 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:05 - 21/09/2023)

Điện lực Châu Thành tổ chức huấn luyện PCCC& CNCH năm 2023

Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu...

(10:55 - 11/08/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY NĂM 2023

Sáng ngày 11/8/2023, Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp Công an...

(11:08 - 09/08/2023)

Điện lực Giồng Trôm tập huấn CNCH và PCCC

Cuối tháng 7/2023 vừa qua, Điện lực Giồng Trôm phối hợp với Phòng Cảnh...

(10:44 - 08/09/2021)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ...