Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre | 17:05 | 03/08/2020

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

THÔNG TIN BÁO CHÍ

(Thông tin cập nhật đến ngày 24/7/2020)

 

1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây 

2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây 

3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời đến 28/7/2020 - xem danh sách tại đây
4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời đến 28/7/2020 - xem danh sách tại đây


TIN LIÊN QUAN

(15:26 - 22/01/2021)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 31/12/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách...

(17:21 - 01/12/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/11/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách...

(11:17 - 30/10/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/10/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách...

(17:08 - 28/09/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/9/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách...

(16:27 - 31/08/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 29/8/2020)

Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách...

(17:05 - 03/08/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG TIN BÁO CHÍ ...