Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Bến Tre | 08:50 | 04/02/2021

Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2021. Cụ thể:

- Giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/06/2017 đến 30/06/2019 là 2.162 VNĐ/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh.

- Đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/07/2019 đến 31/12/2020, giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 1.938 VNĐ/kWh tương đương 8,38 UScents/kWh.


TIN LIÊN QUAN

(08:50 - 04/02/2021)

Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền...

(17:26 - 03/08/2020)

Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG TIN BÁO CHÍ ...