Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi Công ty Điện lực Bến Tre | 16:09 | 06/05/2022

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUYẾN TRỤC THÁNG 5/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuyến trục tháng 5 năm 2022

XEM CHI TIẾT PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM


TIN LIÊN QUAN

(09:11 - 07/07/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUYẾN TRỤC THÁNG 7/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...

(16:09 - 06/05/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUYẾN TRỤC THÁNG 5/2022

Công ty Điện lực Bến Tre ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới...