Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bến Tre | 15:24 | 11/05/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 4/2022, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm thực hiện tháng 4/2022 là 178.334.131kWh, lũy kế đến tháng 4 là 638.322.234kWh cao hơn 17,83% so với cùng kỳ năm 2021 (541.753.222kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 4/2022 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 95,59/96,25 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,25/0,263/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,62/0,65lần/khách hàng.  

- Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 04/2022 là 4.135.127 kWh, đạt 2,27% sản lượng điện thương phẩm (178.334.131 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 4 được là 14.672.398 kWh, đạt 2,25% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (638.322.234kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 04/2022 là 472.941 khách hàng, trong đó có 449.951 khách hàng ASSH (chiếm 95,14%) và 22.990 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,86%).

- Tổng số khách hàng phát triển trong đến tháng 4/2022 là 3.800 khách hàng, trong đó:

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 553 khách hàng với thời gian trung bình là 2,79 ngày.

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cho 2.873 khách hàng với thời gian trung bình là 3,12 ngày.

     + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 374 khách hàng với thời gian trung bình là 3,35 ngày.

-  Tổng số hộ dân có điện đến tháng 4/2022 là 396.802 hộ/ 396.937 tổng số hộ, đạt tỷ lệ 99,97%, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2021 là 401.059 hộ/ tổng số 401.250 hộ, chiếm tỷ lệ 99,95%.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Dự kiến kế hoạch vốn ĐXTD năm 2022 Công ty Điện lực Bến Tre là 142,551 tỷ đồng.Riêng công trình lưới điện là 68,089 tỷ đồng.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng vốn SCL năm 2022 của Công ty Điện lực Bến Tre xin Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp: 48.490 triệu đồng. Riêng phần lưới điện là: 31.629 triệu đồng.

Lưới 110kV: gồm 07 công trình giá trị: 4.436 triệu đồng.

Lưới trung hạ áp:

- Công trình sửa chữa lưới điện tổn thất điện năng gồm 12 công trình giá trị: 19.656 triệu đồng.

- Công trình sửa chữa lưới điện khác gồm 14 công trình giá trị: 11.414 triệu đồng.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 5/2022

Triển khai thí điểm ngưng gửi giấy báo tiền điện trực tiếp cho khách hàng khu vực thị trấn, khu vực đông dân cư;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra khách hàng có sản lượng tăng cao (1.3 lần) so với tháng 4/2022;

- Đẩy nhanh tiến độ phát triển khách hàng cài đặt, sử dụng App CSKH, Zalo và thu thập số điện thoại khách hàng;

- Tiếp tục thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử và thiết bị đo đếm đến hạn năm 2022.

- Theo dõi tình hình tiêu thụ điện bất thường của khách hàng để lập kế hoạch cụ thể công tác kiểm tra sử dụng và tăng cường công tác vào ban đêm để ngăn ngừa, phát hiện kịp thời tình trạng trộm cắp điện.

  - Áp dụng các phần mềm giám sát Điện mặt trời mái nhà do SPC triển khai, thường xuyên rà soát kiểm tra phát hiện sản lượng phát bất thường của khách hàng kịp thời phát hiện xử lý.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(20:08 - 19/01/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

(10:06 - 14/12/2022)

Công bố kết quả thi tuyển dụng lao động năm đợt 4/2022

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 4/2022 -...

(17:09 - 16/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(17:03 - 16/11/2022)

Tuyển dụng nhân sự

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau:

(09:47 - 13/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(09:30 - 16/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(11:56 - 13/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(09:35 - 14/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

(15:24 - 11/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

(19:05 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022