Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Bến Tre | 11:56 | 13/08/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 7/2022, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm thực hiện tháng 7/2022 là 182.209.859kWh, lũy kế đến tháng 7 là 1.180.898.009kWh cao hơn 14,80% so với cùng kỳ năm 2021 (1.028.625.386kWh), đạt 61,67% so với kế hoạch năm (1.915.000.000 kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 7/2022 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 156,99/163,5 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,48/0,92/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,07/1,37 lần/khách hàng.  

- Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 07/2022 là 4.160.699 kWh, đạt 2,23% sản lượng điện thương phẩm (182.209.859 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 7 được là 27.232.423 kWh, đạt 2,25% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (1.180.898.009 kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 07/2022 là 474.861 khách hàng, trong đó có 451.705 khách hàng ASSH (chiếm 95,12%) và 23.156 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,88%).

- Tổng số khách hàng phát triển trong đến tháng 7/2022 là 6.755 khách hàng, trong đó:

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Giải quyết cấp điện cho 986 khách hàng với thời gian trung bình là 2,77 ngày.

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Giải quyết cấp điện cho 5.118 khách hàng với thời gian trung bình là 3,10 ngày.

     + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Giải quyết cấp điện cho 651 khách hàng với thời gian trung bình là 3,31 ngày.

-  Tổng số hộ dân có điện đến tháng 7/2022 là 400.344 hộ/400.476 tổng số hộ, đạt tỷ lệ 99,97%, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2021 là 99,95%.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Dự kiến kế hoạch vốn ĐXTD năm 2022 Công ty Điện lực Bến Tre là 142,551 tỷ đồng.Riêng công trình lưới điện là 68,089 tỷ đồng.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng vốn SCL năm 2022 của Công ty Điện lực Bến Tre xin Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp: 48.490 triệu đồng. Riêng phần lưới điện là: 31.629 triệu đồng.

Lưới 110kV: gồm 07 công trình giá trị: 4.436 triệu đồng.

Lưới trung hạ áp:

- Công trình sửa chữa lưới điện tổn thất điện năng gồm 12 công trình giá trị: 19.656 triệu đồng.

- Công trình sửa chữa lưới điện khác gồm 14 công trình giá trị: 11.414 triệu đồng.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 8/2022:

- Tiếp tục theo dõi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Tăng cường công tác đốc thu, giảm tồn nợ tiền điện;

- Tiếp tục vận động khách hàng (đã được lắp công tơ điện tử có đo ghi từ xa) cài đặt, sử dụng App CSKH để giám sát sản lượng điện sử dụng hàng ngày;

- Tăng cường thu thập thông tin người thân, cập nhật vào CMIS 3.0.

- Theo dõi tình hình tiêu thụ điện bất thường của khách hàng để lập kế hoạch cụ thể công tác kiểm tra sử dụng và tăng cường công tác vào ban đêm để ngăn ngừa, phát hiện kịp thời tình trạng trộm cắp điện.

- Áp dụng các phần mềm giám sát Điện mặt trời mái nhà do SPC triển khai, thường xuyên rà soát kiểm tra phát hiện sản lượng phát bất thường của khách hàng kịp thời phát hiện xử lý.

- Lập kế hoạch dịch chuyển lịch GCS công tơ khách hàng trạm chuyên dùng vào ngày cuối tháng theo chỉ đạo của Tổng công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(15:06 - 06/09/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023

(17:29 - 14/08/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023

(16:08 - 07/08/2023)

Thông báo dịch chuyển lịch ghi chỉ số năm 2023

Với mục tiêu “Tích cực áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số,...

(09:08 - 07/07/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2023

(09:52 - 15/06/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

(09:48 - 15/06/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

(09:41 - 15/06/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

(09:35 - 15/06/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

(09:33 - 15/06/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

(20:08 - 19/01/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022