Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bến Tre | 20:08 | 19/01/2023

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 12/2022, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm thực hiện cả năm 2022, đạt 2.019,99 triệu kWh cao hơn 104,99 triệu kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao, đạt 105,48% so kế hoạch (1.915,0 triệu kWh), tăng 12,24% so với cùng kỳ năm 2021 (1.799,71 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế tính đến tháng 12/2022 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 275,01/279 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,59/2,26/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,28/2,63 lần/khách hàng.  

- Thực hiện điện năng tiết kiệm tháng 12/2022 là 3.508.313 kWh, đạt 2,32% sản lượng điện thương phẩm (147.524.329 kWh). Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 12 được là 46.206.745 kWh, đạt 2,24% sản lượng điện thương phẩm lũy kế (2.019.986.677 kWh).

- Tổng số khách hàng Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 12/2022 là 478.662 khách hàng, trong đó có 454.999 khách hàng ASSH (chiếm 95,06) và 23.663 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 4,94).

- Tổng số khách hàng phát triển mới đến tháng 12/2022 là 11.859 khách hàng, trong đó:

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 1.730 khách hàng với thời gian trung bình là 2,80 ngày.

     + Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết cho 8.767 khách hàng với thời gian trung bình là 3,01 ngày.

     + Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 1.362 hách hàng với thời gian trung bình là 3,12 ngày.

-  Tổng số hộ dân có điện đến tháng 12/2022 là 400.716 hộ / 400.830 tổng số hộ, đạt tỷ lệ 99,97%, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 2022 là 99,96%.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Dự kiến kế hoạch vốn ĐXTD năm 2022 Công ty Điện lực Bến Tre là 142,551 tỷ đồng. Riêng công trình lưới điện là 68,089 tỷ đồng.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng vốn SCL năm 2022 của Công ty Điện lực Bến Tre xin Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp: 48.490 triệu đồng. Riêng phần lưới điện là: 31.629 triệu đồng.

Lưới 110kV: gồm 07 công trình giá trị: 4.436 triệu đồng.

Lưới trung hạ áp:

- Công trình sửa chữa lưới điện tổn thất điện năng gồm 12 công trình giá trị: 19.656 triệu đồng.

- Công trình sửa chữa lưới điện khác gồm 14 công trình giá trị: 11.414 triệu đồng.

II. Công tác triển khai tháng 1/2023: 

Tiếp tục triển khai các hoạt động KD&DVKH năm 2023 tại đơn vị;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909     Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;  Website:pcbentre.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(20:08 - 19/01/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

(10:06 - 14/12/2022)

Công bố kết quả thi tuyển dụng lao động năm đợt 4/2022

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 4/2022 -...

(17:09 - 16/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(17:03 - 16/11/2022)

Tuyển dụng nhân sự

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau:

(09:47 - 13/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(09:30 - 16/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(11:56 - 13/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(09:35 - 14/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

(15:24 - 11/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

(19:05 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022