Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị thành phố bến tre

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 65/6A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực thành phố bến tre

Địa chỉ: Số 65/6A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị thạnh phú

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực thạnh phú

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị châu thành

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu phố IV, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực châu thành

Địa chỉ: Khu phố IV, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị ba tri

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 001, Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực ba tri

Địa chỉ: Số 001, Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị chợ lách

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực chợ lách

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị bình đại

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực bình đại

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị mỏ cày

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 142, Tỉnh lộ 882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực mỏ cày

Địa chỉ: Số 142, Tỉnh lộ 882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị giồng trôm

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Điện lực giồng trôm

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000