Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: 450F Quốc lộ 60, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 8511 909

Fax: (0275) 3824 022

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống