Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty Điện lực Bến Tre
Nhằm hưởng ứng, thực hiện theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đồng thời bồi dưỡng kiến thức, nâng cao  nhận thức của CBCNV về chuyển đổi số,
Chi tiết...
 
Đầu trang