Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2021
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2021. Cụ thể: - Giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/06/2017 đến 30/06/2019 là 2.162 VNĐ/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh. - Đối với các dự án ĐMTMN của khách hàng có ngày vận hành thương mại từ 01/07/2019 đến 31/12/2020, giá mua điện áp dụng trong năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 1.938 VNĐ/kWh tương đương 8,38 UScents/kWh.
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 31/12/2020)
Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà. (Thông tin cập nhật đến ngày 31/12/2020)
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/11/2020)
Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà. (Thông tin cập nhật đến ngày 25/11/2020)
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/10/2020)
Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà. (Thông tin cập nhật đến ngày 25/10/2020) 1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành. 2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát. 3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời. 4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 25/9/2020)
Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà. (Thông tin cập nhật đến ngày 25/09/2020) 1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành. 2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát. 3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời. 4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà (tính đến ngày 29/8/2020)
Công ty Điện lực Bến Tre kính gửi đến nhà đầu tư/ quý khách hàng thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà. (Thông tin cập nhật đến ngày 29/08/2020) 1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành. 2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát. 3. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây không còn khả năng đấu nối năng lượng mặt trời. 4. Danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu
Chi tiết...
Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG TIN BÁO CHÍ  
Chi tiết...
Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất Điện mặt trời mái nhà
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG TIN BÁO CHÍ (Thông tin cập nhật đến ngày 24/7/2020)   1. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành và đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây  2. Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối, đang trong quá trình khảo sát đến 24/7/2020 - xem danh sách tại đây 
Chi tiết...
Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 5/2019
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG BÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁY NHÀ THÁNG 5/2019. Xem tại đây
Chi tiết...
Sử dụng điện năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp và hộ gia đình
Hệ thống điện mặt trời trong những năm gần đây không chỉ phổ biến trên thế giới mà còn lan rộng tại Việt Nam. Với lợi thế là đất nước nhiệt đới gió mùa và nằm trong dải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ thế giới. Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Thông tư số 16/TT-BCT về cơ chế khuyến khích sử dụng điện mặt trời thực sự đã đưa điện năng lượng mặt trời trở thành nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển lớn.
Chi tiết...
Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 4/2019
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG BÁO   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁY NHÀ THÁNG 4/2019. Xem tại đây
Chi tiết...
Danh sách khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên máy nhà tháng 3/2019
Chi tiết...
Hướng dẫn thủ tục đấu nối các dự án điện mặt trời áp mái
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG BÁO   HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU NỐI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
Chi tiết...
 
Đầu trang