1. Quy định về tài liệu văn hóa. Xem tại đây

2. Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Bến Tre. Xem tại đây.