Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đã đi qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975 đi đến thống nhất đất nước. Trong ngần ấy thời gian Đảng bộ và nhân dân Bến Tre với truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Đồng Khởi đã vượt qua khó khăn thách thức thu về những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh, làm tiền đề vững chắc đưa tỉnh Bến Tre bước sang thời kỳ phát triển mới.

Trụ sở nhà điều hành Công ty Điện lực Bến Tre

Trong thành tựu to lớn đó có sự đóng góp không nhỏ của Công ty Điện lực Bến Tre. Bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa phương và của nhân dân, ngành điện đã từng bước đầu tư xây dựng lưới và trạm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Từ cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu tiếp quản từ chế độ cũ, sau hơn 40 năm tạo lập Công ty Điện lực Bến Tre đã phát triển được 2.267,793 km lưới điện trung thế; 4.474,352 km lưới điện hạ thế và 5.951 trạm biến áp với dung lượng 540.461,5 kVA rộng khắp trên ba dãy cù lao. Bến Tre là một trong những Tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đã sớm hoàn thành mục tiêu đưa lưới điện quốc gia về phủ khắp 100% số xã, phường trong tỉnh và tính đến tháng 7 năm 2016 hiện có hơn 375.421 hộ sử dụng điện (chiếm 99,77%).

Nhớ lại thời kỳ đầu mới tiếp quản, Công ty Điện lực Bến Tre chỉ có 32 CB-CNV trong đó có 2 trung cấp và 2 đảng viên với sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 2,2 triệu kWh chỉ phục vụ cho Trung tâm Thị xã (nay là Thành phố Bến Tre) và các Thị trấn Ba Tri, Mỏ Cày và Hàm Long (nay thuộc xã Tiên Thủy - huyện Châu Thành) trong giờ cao điểm (từ 17 đến 22 giờ hàng đêm). Cơ sở vật chất ban đầu của ngành điện chỉ có 1 Trung tâm Sở Quản lý & phân phối điện và 3 trạm phát điện lẽ tại huyện Ba Tri, Mỏ Cày và Châu Thành với tổng công suất 2.260 kW, 30 km đường dây trung thế, 50 km đường dây hạ thế và khoảng 800 khách hàng sử dụng điện. Đứng trước nhu cầu đòi hỏi của sự phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Lãnh đạo Sở Quản lý & phân phối điện không trông chờ ỷ lại mà bằng mối quan hệ quen biết của mình đã tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp đầu tư vốn, cơ sở vật chất cho đơn vị trong giai đoạn đầy khó khăn thiếu thốn này.

Một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Bến Tre lúc bấy giờ là được Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Nam) đầu tư xây dựng cụm máy phát điện Diesel có công suất 10.500 kW tại cầu kinh Chẹt Sậy, công trình đưa vào sử dụng năm 1978. Từ khi có cụm máy này tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có nhiều thay đổi, sản lượng điện tăng lên 5,6 triệu kWh/năm gấp 2,5 lần năm 1975. Nhiều tuyến đường dây từ Thành phố đi Tân Thạch, Hàm Long, Giồng Trôm… được xây dựng và đưa vào sử dụng. Sản lượng điện sản xuất không ngừng tăng cao từ 6,4 triệu kWh/năm 1980 lên 17,25 triệu kWh/năm 1985. Tuy nhiên với sản lượng trên chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế của Tỉnh lúc bấy giờ nhất là từ sau Đại hội VI của Đảng thực hiện đường lối đổi mới.

Dù phải đương đầu với khó khăn, thách thức nhưng lãnh đạo tỉnh đã quyết định đưa lưới điện quốc gia về Bến Tre để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đây là một quyết định rất đúng đắn và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành Trung ương công trình đường điện vượt sông Tiền có chiều dài 17 km với trụ vượt cao 80 m và đoạn vượt sông 3,2 km đã hoàn thành vào tháng 5/1989. Một năm sau đó Bến Tre lại tập trung mọi nguồn lực xây dựng đường dây vượt sông Hàm Luông 650 m với chiều dài toàn tuyến là 18 km đưa điện lưới quốc gia về thị trấn Mỏ Cày.

Từ khi có lưới điện quốc gia, tình hình cung cấp điện ở Bến Tre đã được cải thiện đáng kể, sản lượng điện năm 1990 đã tăng 1,9 lần so với năm 1985 (33,3/ 17,2 triệu kWh) hàng loạt các công trình đưa điện về các huyện được đầu tư xây dựng. Đến cuối năm 1992 lưới điện đã kéo đến các Thị trấn của 8 huyện. Thực hiện Nghị quyết Trung ương V về chương trình điện khí hóa nông thôn, bằng nguồn vốn Trung ương, địa phương và nhân dân đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hàng loạt công trình lưới và trạm mà cao điểm nhất là năm 1994 (225 công trình), năm 1996 (170 công trình) đưa điện về nông thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Có những xã cù lao như: Hưng Phong (Giồng Trôm), Tam Hiệp (Bình Đại) các vùng đất cồn: Phú Đa (Chợ Lách), Tân Vinh (Châu Thành), những xã vùng sâu vùng xa của huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại đã đưa lưới điện quốc gia về sử dụng. Đó là một cố gắng rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Bến Tre cũng như sự năng nổ đầy trách nhiệm của CB-CNV Công ty Điện lực Bến Tre, biến ước mơ trở thành hiện thực.

Một vinh dự vô cùng to lớn là năm 1994 Công ty Điện lực Bến Tre được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III. Nhờ phát triển nguồn và xây dựng mạng lưới truyền tải rộng khắp sản lượng điện sản xuất và phân phối trên địa bàn tỉnh Bến Tre tăng rất nhanh. Nếu năm 1995 là 60,7 triệu kWh thì năm 2000 tăng lên 140 triệu kWh, năm 2006 sản lượng điện đạt 321 triệu kWh, năm 2010 đạt 536 triệu kWh và đến tháng 7/2016 đạt 688 triệu kWh.

Đến tháng 7/2016 ngành điện đã tập trung vốn đầu tư nâng cấp và xây dựng các trạm 220 kV và 110 kV gồm 8 máy ở Thành phố Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Chợ Lách, Thạnh Phú, Bình Đại với tổng công suất 586 MVA tương đối đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó ngành điện cũng tiếp nhận và quản lý toàn bộ lưới điện trung, hạ thế do địa phương và nhân dân đầu tư xây dựng trước đây để có điều kiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đảm bảo chất lượng điện phục vụ cho nhân dân ngày một tốt hơn

Đi đôi với nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng lưới điện công tác kinh doanh bán điện cũng có bước phát triển nhanh chóng. Từ lúc ban đầu chỉ có khoảng 800 khách hàng đến tháng 7/2016 Công ty Điện lực Bến Tre đã có hơn 375.421 ngàn khách hàng sử dụng điện. Điện lực luôn quan tâm rằng khách hàng chính là mục tiêu cho sự tồn tại và phát triển của ngành điện nên đơn vị không ngừng đổi mới cung cách phục vụ, tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và địa phương, Công ty Điện lực Bến Tre đã từng bước đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất ngày một hoàn thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý, phân phối và kinh doanh.

Gắn liền với quá trình phát triển của đơn vị, đội ngũ CB-CNV Công ty Điện lực Bến Tre không ngừng lớn mạnh, không chỉ phát triển về số lượng mà trình độ chuyên môn ngày một nâng cao. Đến cuối tháng 6 năm 2016 toàn đơn vị hiện có 805 CBCNV, trong đó có 7 CB có trình độ thạc sỹ, 196 CB có trình độ Đại học; 33 CB có trình độ cao đẳng, 222 CB trình độ trung cấp; 285 công nhân và 62 nhân viên có trình độ khác, trong đó có 54 CB thực hiện công việc theo hợp đồng giao việc, 264 đảng viên ra sức đảm đương nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Bến Tre trong thời kỳ đổi mới.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhưng nhờ vào sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CB-CNV Công ty Điện lực Bến Tre đã vững vàng đi lên, thu được những thành quả rất đáng trân trọng. Mỗi bước phát triển của ngành điện đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh nhà. Phát huy những thành quả đó Công ty Điện lực Bến Tre không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày một cao hơn của tỉnh nhà.