Điện lực Thành phố Bến Tre thông báo về việc thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khu vực phường 1, 2, 3 và 4 – Thành phố Bến Tre từ ngày 01/03/2018
Thông báo về việc áp dụng thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khu vực phường 1, 2, 3 và 4 – Thành phố Bến Tre từ ngày 01/03/2018. Xem file thông báo tại đây.
Chi tiết...
 
Đầu trang