HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện

1. Hồ sơ đề nghị cấp điện. Tải file

2. Mẫu Giấy đề nghị mua điện. Tải file

3. Hướng dẫn thực hiện Giấy đề nghị mua điện. Tải file

4. Mẫu Biểu đồ phụ tải. Tải file

5. Mẫu Biên bản thỏa thuận đấu nối. Tải file

6. Mẫu Thỏa thuận thiết kế. Tải file

7. Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành. Tải file

8. Mẫu Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Tải file

9. Mẫu Biên bản nghiệm thu đóng điện. Tải file

10. Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện. Tải file

Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 18 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT, ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương.