Các mẫu đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng

 

Các khách hàng sử dụng điện có thể đăng ký thanh toán tiền điện qua 05 ngân hàng: BIDV, Agribank, Vietinbank, Sacombank, Lienvietpostbank. Các mẫu biểu đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng như sau:

Mẫu đăng ký tại ngân hàng BIDV. Xem tại đây.

Mẫu đăng ký tại ngân hàng Agribank. Xem tại đây.

Mẫu đăng ký tại ngân hàng Vietinbank. Xem tại đây.

Mẫu đăng ký tại ngân hàng Sacombank. Xem tại đây.

Mẫu đăng ký tại ngân hàng Lienvietpostbank. Xem tại đây.

Phòng Kinh doanh - Cty Điện lực Bến Tre