Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BA TRI

Địa chỉ: Số 001, Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BA TRI

Địa chỉ: Số 001, Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC BÌNH ĐẠI

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÌNH ĐẠI

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 79, Khu phố IV, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 79, Khu phố IV, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CHỢ LÁCH

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHỢ LÁCH

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC GIỒNG TRÔM

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC GIỒNG TRÔM

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ: Số 142A, Tỉnh lộ 882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ: Số 142A, Tỉnh lộ 882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MỎ CÀY NAM

Địa chỉ: Đường Công Lý, Khu phố I, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MỎ CÀY NAM

Địa chỉ: Đường Công Lý, Khu phố I, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THẠNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THẠNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000