Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Bến Tre tiền thân là Sở Điện lực Bến Tre, được đổi tên thành Điện lực Bến Tre từ tháng 3/1996 theo Quyết định số 244/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/3/1996 và đổi tên thành Công ty Điện lực Bến Tre từ tháng 4/2010 theo Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/4/2010.
Công ty Điện lực Bến Tre: là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Về chức năng nhiệm vụ được giao: Sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng, quản lý vận hành sửa chữa nguồn điện, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110kV; Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV.
Về tổ chức bộ máy:
Ban Giám đốc Công ty gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Kinh doanh, Phó Giám đốc Kỹ thuật và Phó Giám đốc Đầu tư xây dựng.
Công ty Điện lực Bến Tre có 23 đơn vị gồm: Văn phòng, 10 Phòng nghiệp vụ, 01 Ban Quản lý dự án, 01 Đội QLVHLĐ cao thế, 01 Đội Hotline và 09 Điện lực Huyện/Thành phố. Tính đến tháng 5/2021 Công ty Điện lực Bến Tre có tổng cộng 887 lao động (trong đó 150 lao động nữ) công tác trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng thi công công trình điện, thi công xây lắp các công trình điện trên địa bàn 09 Huyện, Thành phố trong Tỉnh. Trong đó lao động có trình độ Thạc sĩ: 12, trình độ Đại học: 216, trình độ Cao đẳng và Trung cấp: 284, trình độ Công nhân kỹ thuật: 323, trình độ khác: 52.
BCH Đảng bộ PC: BCH gồm có 15 đ/c, BTV có 05 đ/c, Đảng bộ có 18 Chi bộ trực thuộc, quản lý 351 Đảng viên.
BCH Công đoàn cơ sở có 15 đ/c, BTV có 05đ/c, quản lý 10 Công đoàn bộ phận và 12 tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 855 Đoàn viên, chiếm tỷ lệ 97% CNVC.
BCH Đoàn Ủy có 15 đ/c, quản lý 10 Chi Đoàn với tổng số 196 Đoàn viên thanh niên.
BCH HCCB có 05 đ/c, quản lý 32 Hội viên.
Các phần thưởng được Đảng và Nhà nước trao tặng:
*Những thành tích đã đạt được:
- Tháng 5 năm 1995 Công ty Điện lực Bến Tre vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1989 đến năm 1994, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Quyết định 451-KT/CT ngày 19/5/1995.
- 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1439/QĐTtg ngày 25/10/2006.
- 01 Cờ Thi đua UBND tỉnh Bến Tre (năm 2019).
- 10 Bằng Khen UBND tỉnh (năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018).
- 02 Bằng Khen Bộ Công Thương (năm 2015, 2017).
- 04 Bằng Khen Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (Năm 2012, 2013, 2014, 2018).
- 7 năm liên tục đạt danh hiệu TTLĐXS (từ năm 2013 đến năm 2019).
• Công Đoàn Công ty:
01 Huân chương Lao Động Hạng 3 năm 2012 với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Quyết định số 101/QĐ-CTN ngày 09/01/2014.

Chặng đường phát triển:
Nhìn lại chặng đường hơn 46 năm đã đi qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975 đi đến thống nhất đất nước. Trong ngần ấy thời gian Đảng bộ và nhân dân Bến Tre với truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Đồng Khởi đã vượt qua khó khăn thách thức thu về những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh, làm tiền đề vững chắc đưa tỉnh Bến Tre bước sang thời kỳ phát triển mới.
Trong thành tựu to lớn đó có sự đóng góp không nhỏ của Công ty Điện lực Bến Tre. Bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa phương và của nhân dân, ngành điện đã từng bước đầu tư xây dựng lưới và trạm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Từ cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu tiếp quản từ chế độ cũ, sau hơn 40 năm tạo lập Công ty Điện lực Bến Tre đã phát triển được 189,418 km đường dây 110kV, 8 trạm biến áp 110kV, tổng dung lượng 574 MVA; 2.350,607 km đường dây phân phối 22kV, 4.948,954 km đường dây hạ thế; tổng số trạm biến áp phân phối 4.897 trạm/6.755 máy với tổng dung lượng đặt máy biến áp phân phối là 306.132,5 kVA thuộc tài sản của Điện lực. Đường dây hạ thế toàn tỉnh Bến Tre 4.977,285 km trong đó tài sản Điện lực.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.799,71 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

469.515 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo