Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đoàn thanh niên
 

Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre với công tác giáo dục tư tưởng

Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre là một đơn vị trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, giữ vai trò là cụm trưởng cụm 3, sinh hoạt gồm 10 Chi đoàn trực thuộc với 425 đoàn viên và 25 thanh niên, trong đó có 51 đồng chí là Đảng viên còn sinh hoạt đoàn.

20120307-tin21Nhận bằng khen của Trung ương Đoàn với thành tích "Hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2011"

Các đoàn viên thanh niên trong Đoàn ủy đều nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. 100% đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu và quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng bộ, chi bộ các cấp, nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan đến công tác và trong đời sống của bản thân và gia đình, cam kết nghiêm chỉnh thực hiện luật giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua các lớp học đều có tổ chức viết bài thu hoạch, làm các bài trắc nghiệm kiến thức để xem xét sự nắm bắt của các đoàn viên thanh niên tham gia lớp học. Triển khai tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác”, các tiêu chí “05 xây - 05 chống”, “05 xung kích - 04 đồng hành”. Năm 2011 Đoàn ủy thực hiện được 03 công trình thanh niên, trong đó có sự tham gia tích cực của các chi đoàn, riêng tại mỗi chi đoàn đều thực hiện xong 01 công trình thanh niên phục vụ cho cơ quan nơi sinh hoạt (10 công trình/ 10 chi đoàn/năm), mỗi đoàn viên đều tham gia thực hiện tốt các phần việc được giao trong công trình và bản thân thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá, đạo đức nghề nghiệp. Giá trị thực hiện các công trình trong năm thanh niên năm 2011 hơn 200 triệu đồng. Các công trình thanh niên có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với vấn đề an sinh xã hội tại địa phương, gắn kết công tác đoàn với công tác chuyên môn tại đơn vị như công trình xây dựng đèn đường tại tuyến đường văn minh liên xã Thành Triệu - Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; công trình đổi đèn compact cho người nghèo; tuyên truyền tiết kiệm điện, tuyên truyền phòng chống hành vi vi phạm sử dụng điện…

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, với tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt quyết, hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu được giao, năm 2011 Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre vinh dự được Đoàn khối doanh nghiệp tặng Giấy khen với thành tích “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm thanh niên”, đặc biệt Trung ương Đoàn tặng bằng khen với thành tích “Hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2011”.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, Ban giám đốc Công ty, Đoàn khối và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Nữ công, Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục không ngừng giáo dục tư tưởng đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị, phát động phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, hăng say nhiệt tình, phấn đấu hết sức mình trong công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho đơn vị.

Bài và ảnh: Lê Thanh Đạm – Công ty Điện lực Bến Tre

In      Trở về
 
Các Đoàn thanh niên đã đưa
   PC Bến Tre tham gia hiến máu nhân đạo (00:35 - 17/11/2011)

Đầu trang