Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đoàn thanh niên
 

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Bến Tre với công tác xây dựng chi đoàn kiểu mẫu

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TĐ ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre về việc xây dựng Chi đoàn Kiểu mẫu giai đoạn 2008 - 2012 và Kế hoạch số 14/KH-ĐUPCBTr ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Ban thường vụ Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre về việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2010 - 2011.

Công tác xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu luôn được BTV Đoàn ủy chú trong triển khai sâu rộng trong các Chi đoàn trực thuộc và được lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia hưởng ứng tích cực, thực hiện hoàn thành đạt các tiêu chí của Chi đoàn kiểu mẫu.

Kết quả đạt được của kế hoạch giai đoạn 2010 - 2011 là: 100% các Chi đoàn trực thuộc đạt Chi đoàn kiểu mẫu cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và có 02/09 Chi đoàn đạt Chi đoàn kiểu mẫu cấp Tỉnh là: Chi đoàn Điện lực Thạnh Phú và Chi đoàn Điện lực Giồng Trôm. Trong thời gian tới BTV Đoàn ủy tiếp tục triển khai công tác xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2012 - 2014 phấn đấu 100% Chi đoàn đạt kiểu mẫu cấp tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Thạnh - Công ty Điện lực Bến Tre

 

In      Trở về
 
Các Đoàn thanh niên đã đưa
   Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre với công tác giáo dục tư tưởng (00:39 - 07/03/2012)
   PC Bến Tre tham gia hiến máu nhân đạo (00:35 - 17/11/2011)

Đầu trang