Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Công đoàn
 

Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre

Được sự đồng ý Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền nam, sáng ngày 18/10/2012 Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre đã tiến hành Đại hội công đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2013-2015. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2015.

Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty đến dự đại hội có Đồng chí Phạm Đình Lâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Phó Ban tổ chức Liên đoàn Lao động Tỉnh Bến Tre, cùng 137 đại biểu được bầu chọn từ các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc thay mặt cho 718 công đoàn viên về tham dự đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn công ty đồng chí Dương Văn Thảo - Chủ tịch Công đoàn công ty thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012. Báo cáo nêu rõ, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn đã tác động đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là áp lực tiết kiệm chi phí ảnh hưởng không nhỏ đối với việc điều hành sản xuất trong đơn vị. Cuối năm 2011 thực hiện theo chủ trương Chính phủ trong việc tái cơ cấu ngành điện là bàn giao toàn bộ hoạt động viễn thông cho Tập đoàn Viettel, việc bố trí lại lực lượng lao động cũng là áp lực rất lớn đối với công ty trong việc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Cấp ủy, sự đoàn kết nỗ lực của tập thể CBCNV-LĐ công ty; Công đoàn công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính trị và công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 đề ra như: thường xuyên tham gia giám sát và phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC - LĐ…

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn công ty đã thực hiện triển khai nhiều công tác hoạt động công đoàn:

Tham gia tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CNVC-LĐ; kết hợp với Đảng bộ phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến người lao động. Phát động các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, tổ chức bình xét thi đua đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động.

Luôn tìm hiểu, cập nhật thông tin Luật pháp, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ để hướng dẫn, tư vấn cho CNVC-LĐ như: Chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ nghỉ dưỡng sức, chế độ nâng lương, nâng bậc…

Để thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015, Công đoàn công ty đã đề ra một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu “ Công nghiệp hoá – hiện đại hóa” ngành điện.

Tham gia xây dựng, quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành nội quy, quy chế của đơn vị.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua trong CNVC-LĐ với nội dung cụ thể, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ thắng lợi của Công ty.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Đoàn viên trong đội ngũ CNVC - LĐ đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho CNVC - LĐ tại các phòng ban đơn vị được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề.

Tại Đại hội được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền nam, đến cuối năm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như tổn thất, tiết kiệm điện, điện thương phẩm … nhằm đạt mục tiêu chung là đảm bảo thu nhập cho người lao động. Phương hướng tới năm 2013 tình hình chung của ngành điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn dự đoán kinh tế phát triển nhanh, chưa tìm được nguồn mới cung cấp điện, nguồn điện sẽ thiếu hụt. Tập đoàn Điện lực cùng các Tổng công ty tìm các giải pháp để đưa điện từ Miền bắc, Miền trung vào Miền nam để đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2013, đây cũng là nhiệm vụ chung của tất cả CNVC-LĐ trong ngành điện.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2013 – 2015 là 15 đồng chí, 6 đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn cấp trên. Đại hội đề ra phương hướng góp phần vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công đoàn công ty tiến tới Đại hội công đoàn Tổng công ty  Điện lực Miền Nam.

Bài và ảnh: Kim Loan - Công ty Điện lực Bến Tre

In      Trở về
 
Các Công đoàn đã đưa
   Sắc màu đêm trăng (10:22 - 17/10/2012)
   Vui hội trăng rằm (10:12 - 17/10/2012)
   Điện lực Ba Tri vui hội trăng rằm (10:09 - 17/10/2012)
   Công ty Điện lực Bến Tre với công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà (09:52 - 17/10/2012)
   Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (09:44 - 17/10/2012)
   Điện lực Thạnh Phú tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận Nhiệm kỳ 2013 - 2015 (09:37 - 17/10/2012)
   Hội thao chào mừng lễ Quốc khánh 02/9 (09:38 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Mỏ Cày (09:02 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Giồng Trôm (08:07 - 12/09/2012)
   Tấm lòng tương thân, tương ái (09:08 - 08/08/2012)
   CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2012 (06:51 - 02/07/2012)
   CB-CNVC Công ty Điện lực Bến Tre sống rất nghĩa tình (06:54 - 14/12/2011)
   Để hoạt động công đoàn cơ sở mạnh cần quan tâm đến tổ công đoàn (06:48 - 14/12/2011)

Đầu trang