Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Công đoàn
 

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2015

Sáng ngày 18/10/2012 Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015. Tham dự Đại hội có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, ông Phạm Đình Lâm- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và 137 đại biểu đại diện cho 712 công đoàn viên đến từ 08 Công đoàn bộ phận và 10 Tổ Công đoàn trực thuộc.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2010-2012 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013-2015. Với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn là vận động CNVC-LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; Bảo đảm việc làm và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động; Xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre đã giúp đỡ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động đoàn thể. Nhiệm kỳ 2010-2012, Ban chấp hành Công đoàn đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua lao động, phối hợp chặt chẽ chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm bám sát thực tiễn gắn liền với hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong CNVC-LĐ. Với tinh thần đoàn kết nội bộ tốt đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch hàng năm của đơn vị.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các Đại biểu đóng góp, đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 15 đồng chí.

Bài và ảnh: Lê Thị Thùy Trang - Văn phòng PC Bến Tre

In      Trở về
 
Các Công đoàn đã đưa
   Trao đổi công tác nữ công với Công ty Điện lực Đồng Tháp (03:38 - 14/12/2012)
   Phụ nữ Công ty Điện lực Bến Tre với ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (03:19 - 14/12/2012)
   Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre (09:13 - 06/12/2012)
   Sắc màu đêm trăng (10:22 - 17/10/2012)
   Vui hội trăng rằm (10:12 - 17/10/2012)
   Điện lực Ba Tri vui hội trăng rằm (10:09 - 17/10/2012)
   Công ty Điện lực Bến Tre với công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà (09:52 - 17/10/2012)
   Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (09:44 - 17/10/2012)
   Điện lực Thạnh Phú tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận Nhiệm kỳ 2013 - 2015 (09:37 - 17/10/2012)
   Hội thao chào mừng lễ Quốc khánh 02/9 (09:38 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Mỏ Cày (09:02 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Giồng Trôm (08:07 - 12/09/2012)
   Tấm lòng tương thân, tương ái (09:08 - 08/08/2012)
   CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2012 (06:51 - 02/07/2012)
   CB-CNVC Công ty Điện lực Bến Tre sống rất nghĩa tình (06:54 - 14/12/2011)

Đầu trang