Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Công đoàn
 

Bình đẳng giới và cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”

Bài dự thi đạt giải nhất PC Bến Tre cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, cũng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Vai trò và năng lực của phụ nữ đã được Đảng và Nhà nước ta thừa nhận và tạo cơ hội thúc đẩy thông qua việc đảm bảo các quyền bình đẳng về pháp lý và thực tế. Chính vì vậy mà Việt Nam là một trong những nước ký kết và phê chuẩn công ước Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Hiểu biết pháp luật sẽ giúp phụ nữ sống và làm việc theo pháp luật, đồng thời biết cách sử dụng pháp luật như một công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng, tiến bộ và phát triển của mình.

Trong những năm qua Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (BVSTBPN) và Ban nữ công Công ty Điện lực Bến Tre đã xây dựng quy chế, đề ra chương trình hoạt động, duy trì hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện cho nữ CNVC phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực bằng những hành động thiết thực. Luôn thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm. Số phụ nữ trong đơn vị luôn tăng, năm 2001 có 27 nữ (chiếm tỉ lệ 12,62%) đến năm 2012 hiện có 142 nữ (chiếm tỉ lệ 19,13%), với bản chất cần cù chịu khó lao động và học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nên các chị em luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đặc biệt đơn vị có quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại cho lao động nữ để thích ứng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong ngành điện, tất cả các lao động nữ được học tập phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động, học tập Luật Điện lực, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giao lưu học tập kinh nghiệm ... .v.v đặc biệt là Luật bình đẳng giới.

Vừa qua BVSTBPN Công ty Điện lực Bến Tre đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012 trong toàn thể CBCNV trong đơn vị tham gia. Sau thời gian phát động Ban tổ chức cuộc thi đã tổng kết trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Tổng số bài tham gia dự thi là 642 bài được Ban tổ chức gửi về Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre, trong đó có 05 bài viết tay và số còn lại là đánh máy. Ban tổ chức đã chọn 17 bài dự thi xuất sắc/17 đơn vị để trao giải và tiếp tục xét chọn trao giải nhất (Lê Thanh Đạm - Điện lực Mỏ Cày), giải nhì (Nguyễn Trọng Hoàng - Phòng TTBV-PC), giải ba (Lê Thị Thùy Trang - Văn phòng) trong số 10 bài xuất sắc nhất dự thi cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam, đồng thời Ban tổ chức còn trao giải cho các tập thể xuất sắc gồm: Văn phòng công ty, các Phòng: QLĐT, TCKT, KD, KTAT, TC&NS và các Điện lực: Thạnh Phú, Mỏ Cày, Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm.

Với những kết quả đạt được, Ban Giám đốc, BVSTBPN Công ty Điện lực Bến Tre và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát động các cuộc thi tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tham gia hoạt động, học tập tốt để có đủ điều kiện về tri thức, sức khỏe phấn đấu phát triển trong các mặt công tác, có nhận thức đúng về vai trò của phụ nữ trong doanh nghiệp và trong việc tổ chức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài và ảnh: Lê Thanh Đạm -  Điện lực Mỏ Cày

In      Trở về
 
Các Công đoàn đã đưa
   Công ty Điện lực Bến Tre học chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ” (03:48 - 14/12/2012)
   Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2015 (03:41 - 14/12/2012)
   Trao đổi công tác nữ công với Công ty Điện lực Đồng Tháp (03:38 - 14/12/2012)
   Phụ nữ Công ty Điện lực Bến Tre với ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (03:19 - 14/12/2012)
   Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre (09:13 - 06/12/2012)
   Sắc màu đêm trăng (10:22 - 17/10/2012)
   Vui hội trăng rằm (10:12 - 17/10/2012)
   Điện lực Ba Tri vui hội trăng rằm (10:09 - 17/10/2012)
   Công ty Điện lực Bến Tre với công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà (09:52 - 17/10/2012)
   Đoàn ủy Công ty Điện lực Bến Tre góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (09:44 - 17/10/2012)
   Điện lực Thạnh Phú tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận Nhiệm kỳ 2013 - 2015 (09:37 - 17/10/2012)
   Hội thao chào mừng lễ Quốc khánh 02/9 (09:38 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Mỏ Cày (09:02 - 12/09/2012)
   Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực Giồng Trôm (08:07 - 12/09/2012)
   Tấm lòng tương thân, tương ái (09:08 - 08/08/2012)

Đầu trang