Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Triển khai quán triệt nghị quyết

Ban Tuyên giáo huyện ủy Mỏ Cày Nam vừa qua tổ chức 06 lớp (mỗi lớp 02 ngày) triển khai, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho hơn 1.000 Đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện.

hocnghiquyet1

Chi bộ 6 (Điện lực Mỏ Cày Nam) trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đăng ký tham dự qua 06 lớp quán triệt từ ngày 10/9 đến 26/9/2013 cho 62 cán bộ, đảng viên, CNVC (trong đó 12 đảng viên, 50 quần chúng). Những chuyên đề học tập, quán triệt có nội dung rất thiết thực, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) để xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận tại các đảng bộ, chi bộ có hiệu quả.

hocnghiquyet2

Qua lớp triển khai, quán triệt nghị quyết mọi Đảng viên, công chức, viên chức nhận thấy cần quan tâm làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa CBCNV và lãnh đạo đơn vị, tiếp tục chăm lo lợi ích chính đáng của người lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, coi việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường trong từng đơn vị có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo: Điện lực Mỏ Cày Nam - PC Bến Tre

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ 11 (10:01 - 14/11/2013)
   PC Bến Tre tổ chức hội nghị đảng viên (09:13 - 26/06/2013)
   Đảng bộ PC Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên (07:54 - 18/03/2013)
   Đại hội Chi bộ 14 trực thuộc Đảng Ủy Công ty Điện lực Bến Tre (08:27 - 14/12/2012)
   Chi bộ 11 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (08:24 - 14/12/2012)
   Đại hội chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (08:09 - 14/12/2012)
   Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) (07:36 - 14/12/2012)
   Chi bộ 9 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (06:51 - 14/12/2012)
   Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (03:33 - 14/12/2012)
   Kết nạp Đảng viên mới (08:45 - 06/12/2012)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (10:16 - 17/10/2012)
   Kết nạp đảng viên mới (10:01 - 17/10/2012)
   Kết nạp Đảng viên mới (09:19 - 12/09/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre với Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa XI (07:58 - 12/09/2012)
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (00:47 - 07/03/2012)

Đầu trang