Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Điện lực Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho quần chúng CBCNV

Ngày 14/10/2013, Chi bộ 11 - Điện lực Giồng Trôm đã tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho quần chúng CBCNV tại Điện lực. Hội nghị đã nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Duy Phúc - Phó Bí thư Chi ủy Chi bộ 11 - Phó Giám đốc Điện lực, cùng tham dự của toàn thể CBCNV trong Điện lực

Tại hội nghị quần chúng được triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải tiến đến năm 2020.

 Nghị quyết lần này cũng đã sơ kết một năm thực hiện nghị quyết Hội nghị TW IV khóa XI - một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó cho thấy đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc ban hành, thực hiện nghị quyết là cần thiết, đúng đắn, kịp thời, nhằm củng cố và xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kinh nghiệm trong chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thực hiện công tác xây dựng Đảng cũng đã được chỉ rõ qua sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị trung ương VII khóa XI, Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24 và 25 về “chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường” và “tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết giúp quần chúng nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể CBCNV.

Với chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre và kế hoạch thực hiện của Chi bộ, đảng viên và quần chúng CBCNV Điện lực Giồng Trôm đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết đề ra.

Theo: ĐL Giồng Trôm - PC Bến Tre

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Triển khai quán triệt nghị quyết (08:42 - 15/11/2013)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ 11 (10:01 - 14/11/2013)
   PC Bến Tre tổ chức hội nghị đảng viên (09:13 - 26/06/2013)
   Đảng bộ PC Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên (07:54 - 18/03/2013)
   Đại hội Chi bộ 14 trực thuộc Đảng Ủy Công ty Điện lực Bến Tre (08:27 - 14/12/2012)
   Chi bộ 11 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (08:24 - 14/12/2012)
   Đại hội chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (08:09 - 14/12/2012)
   Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) (07:36 - 14/12/2012)
   Chi bộ 9 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (06:51 - 14/12/2012)
   Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (03:33 - 14/12/2012)
   Kết nạp Đảng viên mới (08:45 - 06/12/2012)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (10:16 - 17/10/2012)
   Kết nạp đảng viên mới (10:01 - 17/10/2012)
   Kết nạp Đảng viên mới (09:19 - 12/09/2012)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre với Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa XI (07:58 - 12/09/2012)

Đầu trang