Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Triển khai, quán triệt nghị quyết hội nghị lẦn thứ tám (khóa XI)

Ban Tuyên giáo huyện ủy Mỏ Cày Nam vừa qua tổ chức 07 lớp (mỗi lớp 02 ngày) triển khai, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho 1.048 Đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện.

Chi bộ 6 (Điện lực Mỏ Cày Nam) trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre đăng ký tham dự qua 07 lớp quán triệt từ ngày 10/02 đến 25/02/2014 cho 58 cán bộ, đảng viên, CNVC (trong đó 13 đảng viên, 45 quần chúng). Phát biểu khai mạc lớp thứ 07 từ ngày 24 đến 25/02/2014, Ông Nguyễn Hiệp Quốc - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Mỏ Cày Nam nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8.

Nghi quyet XI

Học viên lớp học viết bài thu hoạch (lớp 3 từ ngày 13 đến ngày 14/02)

Trong ngày, các cán bộ đã được quán triệt: Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014” và “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Kết luận về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo: ĐL Mỏ Cày Nam - PC Bến Tre

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Kết nạp đảng viên mới (09:21 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp đảng viên (08:58 - 02/01/2014)
   Lễ kết nạp Đảng viên và trao thẻ Đảng của Chi bộ 3 (08:26 - 18/12/2013)
   Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (03:59 - 18/12/2013)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (03:33 - 18/12/2013)
   Điện lực Giồng Trôm: Kết nạp Đảng viên mới (08:32 - 20/11/2013)
   Điện lực Giồng Trôm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho quần chúng CBCNV (09:07 - 15/11/2013)
   Triển khai quán triệt nghị quyết (08:42 - 15/11/2013)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ 11 (10:01 - 14/11/2013)
   PC Bến Tre tổ chức hội nghị đảng viên (09:13 - 26/06/2013)
   Đảng bộ PC Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên (07:54 - 18/03/2013)
   Đại hội Chi bộ 14 trực thuộc Đảng Ủy Công ty Điện lực Bến Tre (08:27 - 14/12/2012)
   Chi bộ 11 Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2012-2014 (08:24 - 14/12/2012)
   Đại hội chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (08:09 - 14/12/2012)
   Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) (07:36 - 14/12/2012)

Đầu trang